Acil Bakım

Acil Bakım

Hasta ile ilk kez temas kuran acil bakım ünitesi hastane için belirli sorunları da beraberinde getirir:

·Klinik olmayan ortamlarda ilk yardım hizmeti verilmesi

·Zaman stresi altında hassas hastaların hastaneye taşınması

·Tüm paydaşlarla etkin iletişimi devam ettirirken hastaların Acil Ünitesine kabul edilmesi

Bunlar karşılaşabileceğiniz pek çok zor durumdan birkaç tanesi olabilir. Mindray Acil Bakım Çözümleri bu zorlukları sistematik bir yaklaşımla ele alır.Çözüm, hastane öncesi kurtarma, ambulans ile nakliye, Acil ünitesinde tedavi ve hastane içinde transfer de dahil olmak üzere tüm acil bakım sürecini kapsamaktadır. Klinik hekimleri hasta bakımının her noktada destekleyen otomatik ve manüel defibrilatörlerin, hasta monitörlerinin ve çeşitli bilgi yönetim sistemlerini entegre eder ve hasta verilerinin doğruluğunu ve devamlılığını sağlar.

Mindray'in Acil Bakım Çözümleri Hastane öncesi Acil bilgi Sistemleri (PHEIS) etrafında inşa edilmektedir. PHEIS, gerçek zamanlı hasta bilgilerinin ambulans ve hastane arasında aktarılması ile birlikte klinik hekimlerin hastayı kurtarma işlemlerine hastane öncesinde dahil olmalarını sağlar.

Mindray'in Acil Bakım Çözümleri iletişim akışı ve iş verimliliğini artırarak hayatların kurtarılmasına ve değerli zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Ürünler