ZONE Sonography® Technology

ZONE Sonography® Technology

Yazılım tabanlı, yeni nesil teknoloji ve Yaşayan Teknolojinin kaynağı.

ZONE Sonography Technology (ZST), ses verilerini almaya ve görüntü oluşturmaya yönelik, geleneksel ultrason görüntülemenin engellerini yıkan devrimsel, yazılım odaklı bir yaklaşımdır. Değişken sayıda büyük görüntüleme “BÖLGELERİ” kullanan ZST, geleneksel ultrason görüntüleme platformlarından %80 oranına kadar daha fazla ultrason verisi kullanma ve 10 kat daha yüksek hızlarda çalışma becerisine sahiptir. Bu genişletilmiş ses verileri kümesi, yavaş ve hantal donanım tabanlı görüntüleme yöntemlerinden tamamen farklı olan patentli yüksek hızlı dijital işleme teknikleri ve yazılım algoritmaları tarafından tutulur ve işlenir.

Yaşayan Teknoloji

ZONE Sonography Technology, sürekli gelişen, yazılım tabanlı veya başka bir deyişle “Yaşayan Bir Teknolojidir”. Yaşayan Teknoloji, ZST'nin, müşterilere eşsiz ve özel ZONE Sonography Technology temelinde kolayca yükseltilebilen ultrason iyileştirmeleri sağlamaya yönelik yaklaşımıdır. Bu yükseltmeler, ZST tabanlı platformun, sistemin tüm kullanım ömrü boyunca görüntüleme performansı mükemmelliğini sunan en ileri teknolojiye sahip olmasını sürdürerek ürün yatırımı korumasını sağlar.

Önemli ZONE Sonography Technology Üstünlükleri

Gelişmiş Akustik Görüntü Alma

Ses verilerinin büyük BÖLGELERİNİN alımı ve yazılımla işlenmesi, geleneksel satır satır hüzme oluşturma yöntemlerinden 10 kat daha hızlı biçimde bağımsız ultrason görüntü çerçeveleri oluşturur. Bunun sonucunda, hem anatomik hareketin hem de hemodinamik durumların son derece hızlı ve doğru biçimde zaman bağlantılı görüntüsüyle tamamen belirgin, gerçek zamanlı görüntüleme elde edilir. Gelişmiş Akustik Görüntü Alma, eş zamanlı üç katlı moddayken doku hareketi yapaylıklarını da azaltır ve tutarlı mükemmellikte görüntü kalitesi sağlar. Bu benzersiz teknolojik özellik, her klinik uygulamada tanı güvenilirliğini artırarak, tüm hasta tipleri için ve tüm ultrason modlarında üstün görüntü kalitesi sunar.

Görüntülemeye yönelik tamamen yeni bir yaklaşım Geleneksel hüzme oluşturmayla görüntüleme yöntemleri her bir çerçeveyi satır satır oluşturur (A). ZONE Sonography çerçeveleri, ultrason enerjisinin büyük BÖLGELERİ kullanılarak on kat daha hızlı biçimde oluşturulur (B).

Dinamik Piksel Odaklama

Geleneksel görüntülemeden tamamen farklı olan Dinamik Piksel Odaklama, cilt yüzeyinden en derin noktalara kadar üstün uzamsal çözünürlük ve görüntü tek biçimliliği sağlar. Bağımsız çerçeveler, gelişmiş yazılım algoritmalarının kullanımıyla, hem alma hem de verme sırasında her bir noktaya piksel piksel odaklanma yoluyla oluşturularak, her çerçevede, her derinlikte ve her anda en uygun biçimde odaklanmış bir ultrason görüntüsü ortaya çıkarılır. Dinamik Piksel Odaklama, operatör tarafından odak bölgesi yerleşimi seçilmesi gerekliliğini ortadan kaldırarak, tüm klinik uygulamalar boyunca daha hızlı ve kesin tanı süreci sağlar.

Karşılaştırıldığında fark açıkça ortadadır. Karaciğer boyunca oka benzer taramalar, geleneksel hüzme oluşturucu teknolojiyle (A) karşılaştırıldığında, ZST kullanımındaki hem uzamsal hem de karşıt çözünürlüğün belirgin üstünlüğünü (B) göstermektedir.

Ses Hızı Takviyesi

ZST'yi geleneksel donanım tabanlı hüzme oluşturma platformlarından farklı kılan bir diğer eşsiz ve patentli mühendislik yeniliği, otomatikleştirilmiş dijital Ses Hızı Takviyesi (SSC) özelliğidir. Geçmişte, ultrason görüntüleme sistemleri, ultrasonun tüm insan yumuşak dokusu boyunca saniyede 1.540 metre hızla yayıldığı şeklindeki yanlış varsayıma göre ayarlanmıştır. Aslında, pek çok etmen belirli bir dokudaki gerçek ses hızını etkiler ve bu farklılıkların telafi edilmemesi, geleneksel ultrason sistemlerinde uzamsal ve karşıt çözünürlüğü düşürür ve sınırlar. SSC, tek bir düğmeye dokunulmasıyla, incelenmekte olan dokuyu otomatik olarak örnekler ve özel ses hızını yansıtmak için yazılımı yeniden ayarlar. Sonuçta görüntü kalitesinde elde edilen iyileştirmeler, özellikle daha derin noktalardaki hastalıklı organlar ve yapılar incelenirken tanı güvenilirliğini artıran bir diğer güçlü klinik araç sağlar.

Karşılaştırıldığında fark açıkça ortadadır. Dokuya eş değer bir iğne görüntüsünde Ses Hızı Takviyesi kullanılmayan (A) ve Ses Hızı Takviyesi kullanılan (B) iyileştirilmiş uzamsal çözünürlük.

Eksiksiz Geçmiş Görüntülemesi

ZST eksiksiz ham ses verisi kümesini yakalayıp depoladığından, Eksiksiz Geçmiş Görüntülemesi (TRI), kullanıcının geriye dönük olarak çok sayıda görüntüleme parametresini düzenlemesine ve klinik bilgileri en uygun duruma getirmesine olanak tanır. Taramayı tekrarlama gerekliliğini ortadan kaldırır ve hasta muayene verimliliğini iyileştirir. TRI, gelişmiş görüntüleme ve doku nitelendirme araştırması uygulamalarında işlemeye ve analize yönelik eş evreli dörtlük (IQ) verilerin çıkarılmasına da izin verir; “sanal histolojinin” öncüsü.

x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.