Haber Merkezi> Basın Merkezi

HemaBook Bölüm 6: Minday’in in-vitro PLT agregasyonu çözümü

Mindray 2021-01-29

EDTA antikoagülanlarının neden olduğu, EDTA'ya bağlı psödotrombositopeni (EDTA-PTCP), yaygın görülen bir laboratuvar olgusudur. İn-vitro PLT agregasyonu nedeniyle ortaya çıkar ve düşük PLT sonucuna yol açarak nihayetinde yanlış tanıya ve hasta için yanlış tıbbi tedavinin uygulanmasına neden olabilir.

Önceki bölümde ( The Stories of Platelet Clump), geleneksel PLT ölçüm ilkesi kullanılarak başta yanlışlıkla düşük PLT sonucu alınan iki klinik vakayı ele aldık. Numuneleri RET modunda Mindray hematoloji analizöründe tekrar çalışmaya aldıktan sonra, PLT-O daha güvenilir bir sonuç göstererek nihayetinde doğru tanıyı sağladı.

Şimdi de, Mindray çözümünün in-vitro PLT agregasyonu sonunu nasıl çözdüğünü keşfedelim.

İn-vitro PLT agregasyonunun kritik faktörleri nelerdir?

PLT agregasyonu sırasında, PLT’nin üç evresi vardır: inaktif PLT/ aktif PLT/ kümeleşmiş PLT. PLT aktivasyonu, PLT agregasyonu için en önemli adımdır.[1]

İn-Vitro PLT Agregasyonu Sırasında Meydana Gelen 3 Evre

Bu nedenle, PLT agregasyonu sorunu, PLT aktivasyonu prosesinin engellenmesi ile çözülebilir. PLT aktivasyonu mekanizmasını keşfetmek için alt hücresel yapıyı ve hücresel sinyal yollarını daha derinlemesine araştırdık ve PLT aktivasyonu sırasında üç ana düzenleme yolu olduğunu gördük: Kalsiyum iyonu yolu, Tirozin kinaz yolu ve glikoprotein GPIIb/IIIa yolu.[2]

Ek olarak, PLT ayrıştırma amacına erişmek amacıyla düzenleme yollarını engellemek için ilgili reseptör antagonisti araştırması da gerçekleştirildi. Birkaç farklı türde reseptör antagonisti denenerek PLT agregasyonunu engellemede iyi etkileri görüldü.

Fibrinojen ve diğer faktörler

Reseptör antagonisti olmadan (2 PLT bir araya gelir)

Reseptör blokajı

Reseptör antagonisti ile (başarılı bir şekilde kümeleşemez)

Aşağıdaki verilerde görüldüğü üzere, agregasyon öncesi reseptör antagonistlerine duyarlı numunelere antagonistler eklenmesi, agregasyonun meydana gelmesini önleyebilir; antagonistlerin agregasyondan sonra eklenmesi de PLT ayrıştırmayı gerçekleştirebilir.

Ancak farklı numune tipleri test edildikten sonra, hala bu antagonistlere duyarlı olmayan bazı numuneler görülmüştür. Bunun nedeni, bu antagonistlerin yalnızca tek bir düzenleme yolunu hedef alabilmesi ve diğer iki yol üzerinde sınırlı etkiye sahip olmasıdır.

Moleküler mekanizmayı ve farklı radikal grup özelliklerini keşfetmek üzere, moleküler biyoloji yönteminden yararlanılarak bir çalışma daha gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, binlerce potansiyel kimyasal bileşim arasından, üç düzenleme yolunu engellemede yüksek oranda etkili olan belirli radikal gruplar içeren bir dizi optimum bileşimler bulunmuştur.

Geleneksel çözüm: tek hedefli antagonist

Minday’in çözümü: üç yolu da engelleyebilen bir dizi optimum bileşim

Bu antanogistlerin kullanımının PLT ayrıştırma üzerindeki etkisini daha güçlü bir şekilde kanıtlamak amacıyla, kontrol grubu ve antagonistlerin engellendiği grup arasında bir karşılaştırma çalışması gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma sonuçları aşağıda gösterilmiştir:

Ayrıştırma etkisi karşılaştırması

Çalışma sonucunda, belirli radikal grupları içeren antanogistlerin trombosit ayrıştırma üzerinde belirgin bir etkisi olduğu görülmüştür.

Bunlara ek olarak, PLT ayrıştırmayı iyileştiren 3 kritik faktör de mevcuttur (uygun pH, sıcaklık, mekanik karıştırma). Ayrıştırmada bu faktörlerin üst üste binme etkisi açıktır. Birçok faktörün ortak etkisi ile, birleşen trombositler ayrıştırılır ve güvenilir bir trombosit değeri elde edilir.

PLT ayrıştırma fonksiyonu, BC-6800/BC-6200/BC-6800Plus/CAL 6000/CAL 8000’de RET modunda kullanılmıştır. Ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın

Referanslar:

[1] The Platelet Membrane Glycoprotein IIb/IIIа Complex, David R. Phillips, etc.,Annals of the New York Academy of Science(509), 177-187
[2] Ilya Reviakine. New horizons in platelet research: Understanding and harnessing platelet functional diversity[J]. Clinical Hemorheology and Microcirculation,2015,60:133-152