Haber Merkezi> Basın Merkezi

HemaBook Bölüm 5: Mindray Düşük Trombositleri Nasıl Doğru Sayar

Mindray 2020-12-18

Klinik Önemi

Megakaryositlerden türetilen trombositler (PLT) kemik iliğinde üretilir ve olgunlaştırılır. Yaygın olarak bilinen tromboz ve yara onarımının yanı sıra PLT, inflamasyon, bağışıklık ve kanser biyolojisinde de önemli roller oynar[1]. Periferik kandaki PLT'nin normal referans aralıkları 150-400×109/L aralığında değişir. PLT değeri 100×109/L'den düşük olduğunda, sonuç trombositopeni (düşük PLT) olarak tanımlanan yaygın bir klinik problem olabilir.[2].

Azalmış PLT üretimi, artmış PLT yıkımı, artmış dalak sekestrasyonu ve dilüsyon dahil olmak üzere trombositopeninin birkaç nedeni vardır.[3]. Şu anda, tam kan sayımı (CBC) ve kan periferik yayma incelemeleri, trombositopeni örneklerinin ilk değerlendirmesi için temel tanı yöntemleridir[2]. Bu nedenle, bir otomatik hematoloji analizörü ile düşük PLT'yi doğru bir şekilde saymak, periferik yayma oranını büyük ölçüde azaltacak ve trombositopeni örneklerini hızla tarayarak tanı laboratuarınının işini kolaylaştıracak ileriye dönük bir yaklaşım olabilir.

Ancak, düşük PLT'yi doğru saymak basit bir işlem değildir. Mindray’in ileri teknoloji otomatik hematoloji analizörü düşük PLT numuneleriyle nasıl başa çıkıyor?

Mindray Çözümü

Tech 1. Son derece spesifik floresan boyama

Flüoresan boyası (FR boyası), hedef hücreleri anında belirleme becerisi ile özel olarak tasarlanmıştır. Daha sonra, flüoresan molekül, PLT hücrelerinde nükleik asidi yakalarken, küçük RBC'ler, RBC / WBC fragmanları ve diğer küçük partiküllerden kaynaklanan girişimlerden kaçınır. Spesifik flüoresan boya ile boyanan PLT daha sonra optik ölçüm için lazer dedektöründen geçer. Flüoresan boyanın yüksek özgüllüğü ve duyarlılığı, PLT hücreleri içindeki bağlanmanın, hücrelerin lazerden akması için yeterince kararlı olmasını sağlar. Bu, düşük miktarlarda PLT'nin bile haritalanmasını ve SF CUBE 3D dağılım diyagramında doğru bir şekilde sayılmasını sağlar.

Tech 2. Yüksek çözünürlüklü optik algılama

Ayrıca, Mindray’in üst düzey hematoloji analizörü, yansıtıcı ışık bastırma teknolojisini, flüoresans sinyallerine karşı oldukça hassas olan SiPM (Silikon fotomultiplikatörü) ile birleştirirken aynı zamanda optik algılama sırasında arka plan gürültüsünü en aza indirir. Bu, numune sonuçlarının küçük PLT veya partiküller tarafından engellenmemesini sağlayarak partiküllerin tespit limitini ve 1 um'ye ulaşan (2 um'lik bir çap küçük PLT olarak tanımlanır) küçük partiküller için alt limiti büyük ölçüde geliştirir.

Tech 3. PLT ayrıştırma

Psödotrombositopeni, EDTA ile antikoagüle edilmiş kan tüpünde in vitro trombosit kümelenmesinden kaynaklanır ve bu da yanlış bir şekilde düşük PLT sayımına yol açabilir[4]. Mindray'in Ar-Ge'si, esas olarak kalsiyum kanalı, tirozin kinaz yolu ve GPIIb/IIIa tarafından düzenlenen PLT'nin aktivasyon mekanizmalarına odaklanan ön çalışmalar yürütmüştür. Ve sonra antagonistler DR diluenti içinde, PLT yüzeyindeki bağlanma bölgelerini doğrudan bloke etmek için uygulanır, bu da PLT kümelerinin oluşumunu büyük ölçüde azaltır. Daha ayrıntılı PLT ayrıştırma mekanizması bir sonraki HemaBook Bölümünde yayınlanacaktır.

Şekil 4. Otomatik 8 × PLT-O sayımı

Mindray, Otomatik 8 × PLT-O Sayma Teknolojisi için bir patent başvurusu sürecindedir (aşağıdaki resme bakın). Başlangıç olarak, empedans kanalından elde edilen PLT-I değeri ilk olarak varsayılan bir değerle (50×109/L) karşılaştırılır. Bu, sınır değerden düşükse, analizör daha fazla analiz için daha fazla PLT parçacığı toplamak üzere sayım süresini otomatik olarak 8 kata kadar uzatabilir. Ek olarak, Otomatik 8 × PLT-O Sayma Teknolojisi, empedans kanalı tarafından genellikle kolayca PLT olarak yanlış sayılan diğer parazit faktörlerini (örn. Parçalanmış RBC / WBC) ortadan kaldırabilir. Ek örnekleme yok, manuel müdahale yok, ek kanal ve reaktif gerektirmiyor - 8 × PLT-O sayımı, düşük PLT'yi doğru saymada hem verimli hem de etkilidir.

IPC No.

Başlık: KAN TESPİT YÖNTEMİ VE CİHAZI

Bir kan örneği kullanarak ilk tespit çözeltisini hazırlama
İlk tespit çözeltisinin empedans algılama alanından geçişini kontrol etme
İlk trombosit algılama sonucunu elde etmek için bir empedans yöntemi ile empedans algılama alanındaki ilk tespit çözeltisinde trombosit algılaması gerçekleştirme
İlk trombosit algılama sonucu, önceden ayarlanmış trombosit algılama eşiğinin altında olduğunda kan örneğini kullanarak ikinci bir tespit çözeltisi hazırlama
İkinci tespit çözeltisinin empedans algılama alanından geçişini kontrol etme
İkinci bir trombosit algılama sonucu elde etmek için empedans yöntemi ile empedans algılama alanındaki ikinci tespit çözeltisi üzerinde trombosit algılaması gerçekleştirme

Referanslar:

[1] Thrombocytopenia, Eun-Ju Lee, et al, Prim Care Clin Office Pract 43 (2016) 543–557.
[2] Platelet disorders: an overview, M. Krishnegowda, et al, Blood Coagulation and Fibrinolysis, 2015, Vol 26 No 5.
[3] Thrombocytopenia: an update, K. J. Smock, et al, Int. Jnl. Lab. Hem. 2014, 36, 269–278.
[4] Pseudothrombocytopenia, M Blonska, et al, Wiad Lek. 2001;54(5-6):333-6.