Haber Merkezi> Basın Merkezi

HemaBook Bölüm 3: Düşük değerli PLT ölçümleri riskiyle ilgili endişelerinizi giderin

Mindray 2020-11-25

Trombosit değeri düşük olduğunda hastalar kanama riski altındadır. Hayati organlarda kanama yaşamı tehdit eder.

Giuseppe Lippi ve diğer profesörlere göre trombosit transfüzyon eşiklerinin tanımı konusunda evrensel bir anlaşma yoktur..[1] Bununla birlikte, tam otomatik hematolojik analizörlerin büyük çoğunluğunun doğruluk derecesi ve belirsizliği, özellikle düşük trombositopenik aralıkta, yani<50×109/L'de yetersiz görünmektedir.

Mevcut kılavuzlar ve öneriler, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, birkaç spesifik klinik durumda düşük PLT infüzyon eşiği konusunda bir fikir birliği olmadığını göstermektedir[1]

Kısaltmalar: SIMTI, İtalyan Transfüzyon Tıbbı ve İmmünohematoloji Derneği; GMA, Alman Tabipler Birliği; AABB, Amerikan Kan Bankaları Birliği; BCSH, İngiliz Hematoloji Standartları Komitesi; TMAG, İngiliz Kolumbiyası Transfüzyon Tıp Danışma Grubu; WHO, Dünya Sağlık Örgütü; ARC, Amerikan Kızılhaçı; Yok, mevcut değil.
*Sadece perioperatif kanama durumunda.

Düşük değerli trombosit sayıları da trombosit transfüzyonunun etkinliğini değerlendirmede önemli bir rol oynar. Transfüzyon sonrası trombosit artışı (PPI), trombosit geri kazanımı yüzdesi (PPR) ve düzeltilmiş sayım artışı (CCI) dahil olmak üzere en yaygın trombosit transfüzyon formüllerinde, mutlak trombosit sayısı anahtar hesaplama faktörlerinden biridir[2]. Bunlar arasında, çoğu klinisyen CCI'yi hesaplamak için bir transfüze trombosit içeriği ve ortalama vücut yüzey alanı tahmini kullanır; 1 veya 24 saatte 10 × 109/L 'den daha büyük bir mutlak trombosit artışı başarılı bir transfüzyon olarak kabul edilir; ki bu önceki formül ile tutarlıdır[3].

Trombosit sayımı sonuçları hala trombosit transfüzyonu uygulamalarının temel dayanağı olarak kabul edilmektedir, ancak hematoloji analizörleri yöntem olarak farklı analitik performans göstermektedir. İtalyan Klinik Biyokimya Derneği, Klinik Moleküler Biyoloji'nin (WGDH-SIBioC) Tanısal Hematoloji Çalışma Grubu, dokuz farklı hematoloji analizörünün (HA) analitik performansını doğrulamak için otomatik trombosit analizinde uluslararası kılavuzlara dayalı çok merkezli bir çalışma yürütmüştür. Aşağıdaki rapora bir göz atalım.

K3EDTA tüplerinde toplanan dört yüz seksen altı periferik kan örneği (PB), ABX Pentra, ADVIA2120i, BC-6800, BC-6800Plus, Cell-DYN Sapphire, DxH800, XE-2100, XE-5000 ve PLT-F uygulamalı XN-20 tarafından analiz edilmiştir.

TABLO 1 Hematoloji analizörleri ve trombosit sayım yöntemleri

TABLO 2 Bulaşma (CO) ve alt ölçüm limiti (LoQ)


BC-6800 ve BC-6800Plus'ın bulaşma (CO) oranları, gruptaki en düşük olan gereksinimleri karşılar. BC-6800 ve BC-6800Plus'ın PLT-O'sunun miktar limiti (LoQ), PLT-I'inkinden daha düşüktür ve BC-6800Plus'ın PLT-O'sunun LoQ'su, XN-20'nin PLT-O'sundan daha düşük olan ve XN-20'nin PLT-F'sine eşdeğer olan 4x109/L kadar düşüktür. İlginç bir şekilde, XN-20'nin PLT-I LoQ'su, PLT-O'nunkinden daha düşük.Genel olarak, trombosit sayısı azaldıkça belirsizlik (% CV) artar. B çizelgesi segmentinde (PLT-O hassasiyeti), BC-6800Plus tüm konsantrasyon seviyelerinde en düşük CV'yi gösterir. Özet olarak şu şekilde tanımlanmaktadır: Cell-DYN Sapphire (PLT-O ortalama değeri 26,7 × 109/L olan CV %3,0), XN-20 (PLT-F ortalama değeri 21,5 × 109/L olan CV %2,4) ve BC-6800Plus (PLT-O ortalama değeri 26,5 × 109/L olan CV %1,9) haricinde, 50,0 × 109/L'nin altındaki PLT sayımları için hiçbir HA istenen CVAPS göstermedi.

Periferik kan hücreleri arasında trombositler en küçük olanıdır, ancak popülasyon olarak trombosit konsantrasyonu hemostazda önemli bir rol oynar. Düşük trombositlerin neden olduğu kanama riskini hesaba katmak için Mindray, trombositopeni örnekleri için doğru sayımı sağlamak üzere çok katlı PLT-O platformunu (SF Cube) piyasaya sürmüştür. PLT-O, Mindray BC-6000 Serisi Otomatik Hematoloji Analizörü ve CAL 8000/6000 Hücresel Analiz Serisinde mevcuttur.

Referanslar:

[1] Platelet Transfusion Thresholds: How Low Can We Go in Respect to Platelet Counting? Lippi G, Favaloro EJ, Buoro S. Semin Thromb Hemost. 2019 Eyl 28. doi: 10.1055/s-0039-1696943. [Baskı öncesi Epub]
[2] Rebulla P. Formulae for the definition of refractoriness to platelet transfusion. Transfus Med 1993;3(1):91–3.
[3] Hod E, Schwartz J. Platelet transfusion refractoriness. Br J Haematol 2008;142(3): 348–60.