Haber Merkezi> Haberler ve Etkinlikler

Fikri Mülkiyetin ve Markanın Korunması

2014-07-10
2014 yılının Temmuz ayında, Mindray EDAN Instruments, INC'e karşı açtığı bir dizi ihlal davasında ilk zaferini kazandı. Mindray, "elektronik, invazif olmayan tansiyon ölçüm sistemi" patenti (Patent Numarası: ZL03139708.5) ve teknoloji gizliliği ile ilgili ilk davasının yanı sıra "taşınır ultrason tanı ekipmanı" patenti (Patent Numarası: ZL200710124611.7) ile ilgili ikinci davasını kazandı.

"Elektronik, invazif olmayan tansiyon ölçüm sistemi" patenti (Patent Numarası: ZL03139708.5) ile ilgili ilk davada, mahkeme Mindray'in lehine karar vererek, EDAN'ı patent ihlali konusunda suçlu bulmuştur. Bu karar, EDAN'ın tüm çok parametreli takip ürünleri için geçerlidir. Hükme göre, EDAN Mindray'e tazminat olarak 15 milyon RMB ödeyecektir. Teknoloji gizliliği ile ilgili ilk davada, mahkeme EDAN'ın Mindray'e 20 milyon RMB ödemesini istemiş ve böylece, toplam tazminat 35 milyon RMB'ye ulaşmıştır. Aynı zamanda, tüm yargılama giderlerini de Edan'ın ödemesine hükmedilmiştir.

"Taşınabilir ultrason tanı ekipmanı" (Patent Numarası: ZL200710124611.7) ile ilgili ikinci davada, mahkeme, EDAN'ın taşınabilir ultrason sistemi Dus6vet ile Mindray'in patentini ihlal eden diğer ürünler ile ilgili olarak ilk mahkeme kararını tasdik etmiştir. EDAN'ın tazminat olarak Mindray'e 1 milyon RMB ödemesine ve yargılama giderlerinin tamamını karşılamasına hükmedilmiştir.

Mindray'in EDAN'a Nisan 2011'de fikri mülkiyet ihlali davası açmasının üzerinden üç sene geçti. Mindray'in geri aldığı birkaç davanın dışında, şirket şimdiye kadar EDAN'a açtığı geri kalan davaların tümünü kazandı. Özellikle, Mindray'in "taşınabilir ultrason tanı ekipmanı" davasından kazandığı zafer, EDAN'a karşı açılan davalar ile ilgili olarak verilmiş olan ilk nihai hüküm niteliğini taşımaktadır. Bu, diğer üç ürün ile ilgili geri kalan üç fikri mülkiyet ihlali davası üzerinde belirleyici etkiye sahip olacaktır.

Mindray'in Operasyon Direktörü Wang Jianxin, EDAN'a karşı açılan bu davalar dizisinin Mindray'in fikri mülkiyet haklarını koruma yönündeki çabaları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtmiştir. Bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: "Mindray, yeniliği desteklemekte ve fikri mülkiyete büyük önem vermektedir. Araştırma ve geliştirme çabalarımızın meyvesini korumak ve yasa dışı ihlallerle yasal yollarla mücadele ederek tıbbi cihaz pazarındaki düzeni ve markamızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz."

EDAN'ın Mindray'e ödemesi hükmedilen tazminat tutarı, Çin'de tıbbi cihaz sektöründe açılan davalarda fikri mülkiyet ihlali konusunda hükmedilen en yüksek tutardır. Bu ihlal davaları dizisi aynı zamanda örnek dava niteliği taşımaktadır ve Çin'de tıbbi cihaz sektörünün sağlıklı ve düzenli bir şekilde gelişmesinde büyük etkiye sahiptir.
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.