Yaşlanmanın Getirdiği Zorluklara Karşı Gençlik Aşısı
Kuzeydoğu İngiltere'nin kıyı şeridinde yer alan Sunderland, 275.000'in üzerinde nüfusuyla önemli bir liman şehridir. 2016'dan bu yana, Sunderland'de yaşayan 65 ve üstü yaş grubunun sayısı daha genç nüfusa oranla daha fazladır.
Şehirde dolaşırken sık sık duyulan ambulans sesleri, Sunderland'in, yaşlanan nüfusunun getirdiği zorluklarla ve buna bağlı olarak karmaşık tıbbi ihtiyaçlarla karşılaştığını kanıtlar nitelikte, tıpkı Birleşik Krallık'taki diğer birçok orta ölçekli şehir gibi.

Sunderland Royal Hospital, en büyük ve prestijli yerel hastane olarak, on yıllardır çoğu Sunderland bölgesinin dışından gelen 860.000 kişiye geniş bir yelpazede uzmanlık hizmeti sunmaktadır. Ancak, talep hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Hastane personeli, artan yaşlı hasta sayısı nedeniyle ağır iş yükünü, tıbbi kaynak ve oda ihtiyacını karşılamakta zorluk çekmetedir.
Her zaman olduğu gibi organize ve dinamik kalmaya çalışsalar da, artan talep daha yenilikçi ve verimli bir yaklaşıma ihtiyacını yanında getirmektedir.

Hastalara Verilen Değerin Yenilikçi İfadesi

Yüksek teknoloji yoğun bakım sistemi (ICU) kurma fikri 2012 yılında ortaya atıldı. Hastane, Entegre Yoğun Bakım Birimi (ICCU) kurmak için, her bir birimin sistemin tamamına entegre edilmesinden önce bağımsız olarak tasarlandığı hızlandırılmış modüler yapılandırma yaklaşımını uygulamaya karar verdi.

Sistem 18 adet tek yataklı üniteden oluşmaktadır. Her ünite birbirinden ayrıdır ve tamamen ses yalıtımlıdır. Klinisyenler tarafında, görünürlük sağlamak için tavandan zemine özel bir elektronik cam duvar tasarlanmıştır; ancak, hastanın mahremiyeti için tek bir dokunuşla opak hala getirilebilmektedir. ICCU oluşturulurken kullanılan planlama, teknoloji, ekipman çapraz enfeksiyon riskini azaltmak ve güvenli bir yoğun bakım ortamı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
"Birimleri tasarlarken, daha önce sahip olduğumuz bir şeyi daha büyük ölçekte yeniden yaratmak istemedik. Enfeksiyon kontrolü, hastanın onuru ve gizliliği gibi konularda gelişmemizi sağlayan yan odalar tasarlayarak farklı bir şey yapmak istedik.” diyor, ICCU Hastanesi Müdürü Dave McNicholas.

ICCU için Güçlü Bir Çözüm

Tasarım yaklaşımı belirlenirken teknik bir sorun ortaya çıktı. Yoğun bakım ünitelerinde, bakıcılar en iyi bakımı sağlamak ve yoğun bakım ünitesine gereksiz girişleri önlemek arasında bir denge kurmada zorlandılar.

Hastanın güvenliğini sağlamak ve çapraz enfeksiyonları önlemek için Sunderland Royal Hospital bakıcılarının kağıt işlerini birimlerin dışında yapmasını isterken, bakımın yatakta yapılması gerekiyordu. Her iki yönteme de olanak tanıyan daha iyi bir hasta hata izleme çözümü var mı?

Piyasayı inceledikten sonra, Sunderland Royal Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım danışmanı Dr. Paul McAndrew, çözümü buldu: Mindray BeneVision N22 hasta monitörü, hasta verilerini toplama, depolama, görüntüleme ve analizi üzerine tüm beklentilerini karşılıyordu. Dinamik çalışma tarzına uygun olarak, cihaz ICCU'nun ağır iş yüküne güçlü ve verimli bir çözüm sunmaktadır.

Cihaz, geniş bir yelpazede fizyolojik ölçümler ve hatta rSO2 gibi bazı yenilikçi parametreler sunar. Ve geleneksel olarak hasta raporlarına kaydedilen hasta verileri, artık hastanenin iç ağında güvenli bir şekilde organize edilip saklanabilir; böylece, gözden geçirilmesi kolaylaşır.
Daha da önemlisi, ürün en önem verdiği özelliklerden birini daha içermektedir: Hem dikey hem yatay ekran görüntülemeyi destekleyen eşsiz döner ekran. Yenilikçi portre modu, daha fazla parametre dalga formunun görüntülenmesine izin verir ve aynı anda dalga biçimlerini ve Infographics'i gösterebilen bölünmüş bir ekranı destekler.

Ayrıca, BeneVision N22, ek ikinci bir ekranı destekler. Bu ekran, 22 inçlik ana ekranla aynı boyutta olup ve çoklu dokunma hareket kontrolü, otomatik parlaklık ayarlama ve alarm ışığı sağlar. Hastane problemini mükemmel bir şekilde çözer. Hastane personelinin cam duvardan dilediği zaman kontrol edebilmesini sağlamak için ekran tam pencerenin karşısına yerleştirilir. Cam opak hale geldiğinde bile, canlı renkli ekran rakamların ve harflerin açıkça okunabilir olmasını sağlar.

Hastane personelinin cam duvardan dilediği zaman kontrol edebilmesini sağlamak için ekran tam pencerenin karşısına yerleştirilir.

Daha Akıllı Tıp Dünyasının Anahtarı

Sunderland Royal Hastanesi ilk olarak 2011 yılında, birçok endüstri “Akıllı Dünya”nın parlak geleceğini kucaklamaya başladığında Mindray ile işbirliğini başlattı.

Hastanenin teknik sorumlusu olan Dr. Paul McAndrew, gelişmiş işlevselliğe sahip bir cihazdan daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını fark etti. Genç ve hızlı değişen trendleri yakalamak ve en son teknoloji ürünü ICCU'dan en iyi şekilde faydalanabilmek için onların da akıllı olması gerekiyordu.

Bu fikir, BeneVision N Serisine, özellikle karmaşık klinik verileri basit bir görünüme otomatik olarak aktaran bir dizi akıllı yerleşik aracı içeren Klinik Yardımcı Uygulamalar'ın (CAA) geliştirilmesinde pek çok açıdan ilham verdi.

HemoSight renk değişimleri, ScvO2 ve SvO2'nin değişimini göstermektedir.

SepsisSight, veri analizine dayanan bir terapötik karar modeli sunar.

Örneğin, HemoSight hemodinamik parametreleri göstermek için tasarlanmıştır. Ve SepsisSight, sepsisin erken belirtilerini tanımlamaya yardımcı olabilir. ST Graphic, BoA Dashboard, Early Warning Score (EWS) gibi diğer uygulamalar, yoğun bakım biriminden, ameliyathane, acil servis ve Koroner Bakım Birimi'ne kadar farklı bölümleri için tasarlanmıştır.

Uygulamaların ilgili parametreler üzerine akıllı veri analizine dayalı terapötik karar modeli önerme becerisi ayrıca önem taşıyor. Klinisyenler, önerilen modele başvurarak, klinik kararları kendilerinden emin, son derece etkili bir şekilde yapabilir ve böylece hasta bakımı için daha fazla zaman tasarrufu sağlayabilirler.

Bilgi ve verimlilik gereksinimlerini karşılayan BeneVision N22, Sunderland Royal Hospital'a daha akıllı bir medikal dünyanın anahtarını sunuyor. Artık, hastane, Mindray ile daha uzun süreler devam edecek işbirliği ile sağlık hizmetleri beklentilerini yeniden şekillendirecek daha akıllı ve genç teknolojik gücün getireceği parlak bir geleceğe güvenle bakıyor.
Teşekkürler:
Dr. Paul McAndrew, Sunderland Kraliyet Hastanesi Anestezik ve Yoğun Bakım Tıbbı Danışmanı
Dave McNicholas, ICCU Yöneticisi, Sunderland Kraliyet Hastanesi
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.