Systemy IT

Systemy IT

Rozwiązania Mindray w dziedzinie IT pozwalają integrować parametry życiowe pacjenta i dane na jego temat spływające z różnych oddziałów szpitala. System Mindray jest w stanie integrować sieci szpitalne, oferując kompletną interoperacyjność.
Mindray dostarcza produkty i rozwiązania zwiększające terminową dostępność i dokładność danych w innych systemach informacyjnych, niezbędnych do właściwej opieki nad pacjentem.

Produkty