A9

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Wentylacja wysokimi przepływami

HFNC (High Flow Nasal Cannula) odgrywa istotną rolę w utrzymaniu odpowiedniego poziomu saturacji, a także przedłuża czas bezpiecznego natlenienia przy bezdechu nawet do 30 minut. HFNC umożliwia lekarzom komfortową intubację pacjentów o niskim wskaźniku saturacji: bariatrycznych, dzieci, krytycznie chorych lub z trudnymi drogami oddechowymi.

Automatyczna kontrola znieczulenia (ACA)
ACA (Automatic Controlled Anesthesia) opiera się na nowoczesnym rozwiązaniu stanowiska do znieczulania A9, które automatycznie dopasowuje przepływ świeżych gazów i nastawy elektronicznych parowników aby jak najszybciej osiągnąć docelową koncentrację anestetyku i wdechowe stężenie tlenu.
Narzędzia ochronnej wentylacji płuc

Monitorowanie ciśnienia przezpłucnego: Niezależne monitorowanie ciśnienia przełyku, aby wspierać precyzyjne dostosowanie parametrów wentylacji dla indywidualnego pacjenta.

Rekrutacja pęcherzyków płucnych: ciśnienie PEEP krok po kroku lub ciągła inflacja.

Wskaźnik TV/IBW: wraz ze zmianami TV automatycznie wyliczany jest TV/IBW pokazujący lekarzom poziom objętości oddechowej na kilogram idealnej masy ciała w celu uniknięcia barotraumy.

Minimalizm

Automatyczny test urządzenia

Automatyczne sprawdzanie podzespołów aparatu w celu zapewnienia poprawnego działania
Autotesty systemu ukończone w 3,5 minuty: zaplanowany test systemu, aby oszczędzić na czasie

Oświetlenie obszaru pracy

Oświetlenie obszaru roboczego za pomocą regulowanych poziomów jasności, aby sprostać wymogom pracy przy słabym oświetleniu.

Podświetlenie wokół zastawki APL w trybie ręcznym, aby bieżący typ pracy był bardziej wyraźny

Indywidualna konfiguracja

Profile konfiguracji można łatwo dostosować i wykorzystać do różnych scenariuszy klinicznych lub indywidualnych oczekiwań lekarzy. Obejmuje to np. wyświetlane wartości układ ekranu i konfigurację systemu.

Sala operacyjna przyjazna środowisku

Stanowisko do znieczulania A9 stosuje strategie redukcji środków anestetycznych podczas operacji, aby zapewnić zarówno ochronę środowiska, jak i korzyści ekonomiczne.

Ekonometr znieczulania

Szereg narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych, w tym Ekonometr, Prognozowanie stężeń AA i ACA, pomaga lekarzom dobrać najniższy możliwy przepływ świeżego gazu.

e-AGSS

e-AGSS monitoruje przepływ ewakuacji zużytych gazów i wskazuje nieprawidłowości. W razie bezczynności wyłącza się automatycznie, aby zmniejszyć zużycie energii.

Integracja i połączenia międzysystemowe.

Wysoce elastyczne opcje integracji stanowiska do znieczulania A9 z inną aparaturą medyczną, w tym monitorami pacjentów, pompami infuzyjnymi i systemami informacyjnymi, pomagają sprostać różnorodnym wymaganiom klinicznym.

x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.