Sondy

Technologia budowy głowic Firmy ZONARE i powiększająca się rodzina sond poszerza zarówno możliwości obrazowania, jak i aplikacji. Wszystkie sondy zaprojektowano, mając na względzie komfort pacjenta i specjalisty.

C9-3 Głowica convex

Cechy specjalne:
13 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Obstetrics - położnictwo (wszystkie trymestry ciąży), Pediatric/Small Adult Abdominal Imaging (pediatria / obrazowanie jamy brzusznej u młodzieży), Fetal Heart (serce płodu) i Peripheral Vascular Imaging (obrazowanie peryferyjnych naczyń krwionośnych).

Prowadnica igłowa: Tak

C6-2 Głowica convex

Cechy specjalne:
12 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Abdominal (jama brzuszna), Abdominal Vascular (naczynia krwionośne jamy brzusznej), Obstetrics (położnictwo), Fetal Heart (serce płodu), Gynecologic (ginekologia), Contrast Enhanced Ultrasound (badanie z użyciem środków kontrastujących (CEUS)).

Prowadnica igłowa:Tak

C4-1 Głowica convex

Cechy specjalne:
8 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Abdominal (jama brzuszna), Abdominal Vascular (naczynia krwionośne jamy brzusznej), Obstetrics (położnictwo), Fetal Heart (serce płodu), Gynecologic (ginekologia), Trauma (urazy) (badania FAST), Contrast Enhanced Ultrasound (obrazowanie z użyciem środków kontrastujących) (CEUS)

Prowadnica igłowa: Tak

C10-3 głowica microconvex

Cechy specjalne:
13 częstotliwości – tryby 2D/M; obrazownaie harmoniczne, Color Doppler (kolorowy Doppler), PW Doppler (doppler spektralny fali pulsacyjnej), CW Doppler (doppler spektralny fali ciągłej), Tissue Doppler (Doppler tkankowy).

Aplikacje:
Neonatal Head (głowa noworodka), Neonatal Abdominal (jama brzuszna noworodka), Pediatric Echo (echo serca w pediatrii), Pediatric Abdominal (jama brzuszna w pediatrii), General Cardiology (kardiologia ogólna), Ocular (okulistyka).

Prowadnica igłowa: nie dotyczy

L20-5 głowica liniowa

(Dostępna tylko na ZS3)

Cechy specjalne:
32-milimetrowa apertura i do 5 cm penetracji. Obrazowanie w trybie B, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie krzyżowe, tryby doppledowskie: CD (kolorowy doppler), PDI (doppler mocy), dPDI (doppler mocy z detekcją kierunku), tryb PW (spektralny doppler pulsacyjny), HPRF, tryb M, obrazowanie elastografichne i CEUS (obrazowanie z użyciem środków kontrastujących).

Aplikacje:
Musculoskeletal (układ mięśniowo-szkieletowy), Pediatric (pediatria), Superficial Anatomy (anatomia powierzchniowa), Interventional (interwencje w stanach nagłych), Testicular (jądra), Breast (piersi), Ocular (okulistyka), Vascular (naczynia krwionośne) oraz badania w zaawansowanych aplikacjach, Contrast Enhanced Ultrasound (badania zużyciem środków kontrastujących (CEUS)).

Prowadnica igłowa: nie dotyczy

L14-5w Liniowa głowica

Szerokie pole widzenia

Cechy specjalne:
55 mm szerokości pola widzenia, 10 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Small Parts (małe narządy), Musculoskeletal (układ mięśniowo-szkieletowy), Nerve Blocks (blokady nerwów), Pediatric Hips (biodra u dzieci), Superficial Anatomy (anatomia powierzchniowa), Ocular (okulistyka), Contrast Enhanced Ultrasound (obrazowanie z użyciem środków kontrastujących (CEUS)).

Prowadnica igłowa: Tak – podłużne i poprzeczne

L10-5 głowica liniowa

Cechy specjalne:
6 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Small Parts (małe narządy), Musculoskeletal (układ mięśniowo-szkieletowy), Nerve Blocks (blokady nerwów), Pediatric Hips (biodra u dzieci), Superficial Anatomy (anatomia powierzchniowa), Ocular (okulistyka).

Prowadnica igłowa: Tak – podłużne i poprzeczne

L8-3 głowica liniowa

Cechy specjalne:
10 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe; wbudowana poprzeczna prowadnica igłowa.

Aplikacje:
Peripheral Vascular (peryferyjne naczynia krwionośne), Nerve Blocks (blokady nerwów), Pediatric Hips(biodra u dzieci).

Prowadnica igłowa: Tak

P4-1c głowica Phased Array – sektorowa, kardiologiczna

Cechy specjalne:
14 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Echocardiography (echokardiografia), Transcranial Imaging/Doppler (obrazowanie przezczaszkowe / Doppler), Trauma (urazy) (badania FAST), Deep Abdominal (głębokie obrazowanie jamy brzusznej), Abdominal Vascular (naczynia krwionośne jamy brzusznej), Renal (nerki), Aorta (aorta), Contrast Enhanced Ultrasound (obrazowanie z użyciem środków kontrastujących (CEUS)).

Prowadnica igłowa: nie dotyczy

E9-3 Endokawitarna

Cechy specjalne:
9 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Endovaginal (dopochwowe) i Endorectal (doodbytnicze).

Prowadnica igłowa: Tak

L14-5sp głowica liniowa

Procedury specjalne

Cechy specjalne:/b>
9 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Intraoperative (śródoperacyjna), Neonatal (noworodki), Infant (niemowlęta), Pediatric Patients (dzieci), Ocular (okulistyka).

Prowadnica igłowa: Tak

C9-3sp głowica convex

Śródoperacyjna
(Dostępna tylko na ZS3)

Cechy specjalne:
13 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe, dłuższy przewód (2,5 m)

Aplikacje:
Intraoperative (śródoperacyjne - trzewia i naczynia krwionośne), Neonatal (noworodki), Pediatric (pediatria), Contrast Enhanced Ultrasound (obrazowanie z użyciem środków kontrastujących CEUS).

Prowadnica igłowa: nie dotyczy

C8-3 3D Głowica convex objętościowa

(Dostępna tylko na ZS3)

Cechy specjalne:
9 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne.

Aplikacje:
OB/GYN & Abdomen 3D & 4D (static and real-time) Surface Rendering (POŁ/GIN i jama brzuszna 3D i 4D (statyczne i w czasie rzeczywistym) z obróbką- renderowaniem powierzchniowym, Multi-Planar Rendering (wielopłaszczyznowa obróbka – rendering) i Tomographic Slice Imaging Mode (tryb tomograficznego obrazowania wycinkami).

Prowadnica igłowa: nie dotyczy

E9-3 3D Endokawitarna objętościowa

(Dostępna tylko na ZS3)

Cechy specjalne:
9 częstotliwości – 3D/4D (statyczne i w czasie rzeczywistym), tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Endovaginal including First Trimester (dopochwowe także w pierwszym trymestrze), OB/GYN (uterus, ovaries) (POŁ/GIN (macica, jajniki)), Surface Rendering (obróbka powierzchniowa– rendering), Multi-Planar Rendering (obróbka wielopłaszczyznowa – rendering) oraz Tomographic Slice Imaging Mode (tryb tomograficznego obrazowania wycinkami).

Prowadnica igłowa: nie dotyczy

P8-3 głowica przezprzełykowa -TEE Phased Array (sektorowa, kardiologiczna)

Cechy specjalne:
3 częstotliwości, tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej) / Continuous Wave Doppler (spektralnego fali ciągłej).

Aplikacje:
Transesophageal Echocardiography(echokardiografia przezprzełykowa)

Prowadnica igłowa: nie dotyczy

E9-4 Endokawitarna

(Dostępne wyłącznie w aparatach Kaiser)

Cechy specjalne:
9 częstotliwości – tryby 2D/M; tryby Dopplera: Kolorowego / Power / PW (spektralnego fali pulsacyjnej); Obrazowanie Harmoniczne, Obrazowanie złożeniowe.

Aplikacje:
Endovaginal (dopochwowe) i Endorectal (doodbytnicze)

Prowadnica igłowa:Tak

A2 głowica ołówkowa CW (dopplera fali ciągłej)

(Dostępne z pakietami zaawansowanego obrazowania naczyń krwionośnych i echokardiografii)

Cechy specjalne:
2 MHz doppler spektralny fali ciągłej (CW), głowica nieobrazowa ołówkowa.

Aplikacje:
Adult, Adolescent Echocardiography (echokardiografia u osób dorosłych/nastolatków).

Prowadnica igłowa:nie dotyczy

A5 głowica ołówkowa CW

(Dostępne z pakietami zaawansowanego obrazowania naczyń krwionośnych i echokardiografii)

Cechy specjalne:
5 MHz doppler spektralny fali ciągłej (CW), głowica ieobrazowa, ołówkowa.

Aplikacje:
Peripheral Vascular (peryferyjne naczynia krwionośne).

Prowadnica igłowa: nie dotyczy

x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.

Powiązane artykuły