BC-5800

Automatyczny analizator hematologiczny BC-5800 zapewnia dodatkową wartość dla laboratoriów średniej wielkości. W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na wysokiej jakości odczyty i precyzyjne decyzje diagnostyczne, BC-5800 zapewnia niezawodną metodę barwienia chemicznego, kompletne menu różnicowania 5 grup i personalizację zasady ponownego badania. Przy wysokiej szybkości przeprowadzania 90 badań na godzinę i obsłudze przy użyciu ekranu dotykowego, BC-5800 służy jako pojedyncza stacja robocza usprawniająca rutynowy cykl pracy w laboratorium hematologicznym.

Właściwości

Wyjątkowa precyzja dyfrakcji laserowej

· Rozproszenie światła lasera z użyciem półprzewodnika, w celu rozróżniania białych krwinek według rozmiaru komórki i złożoności granulacji
· Opatentowany algorytm klastrów w celu separacji grup komórek z dużą precyzją
· Intuicyjne oznaczanie, pomocne w oznaczaniu nieprawidłowych próbek

Duża przepustowość i lepsza automatyka pozwalająca na oddalenie się od urządzenia

· Opcjonalne 2 typy automatycznej ładowarki o pojemności 50 lub 100 probówek
· Wspiera zarówno próbki pełnej krwi, jak i krwi kapilarnej
· Przepustowość 90 próbek na godzinę
· Tryb próbki nagłej  (STAT) w trybie otwartej probówki

Obsługa przy użyciu ekranu dotykowego

· Duży, kolorowy ekran dotykowy dający dostęp do rutynowych funkcji
· Standardowe oprogramowanie DMS dla sprawniejszego zarządzania danymi
· Wspiera dwukierunkowe połączenie LIS

Wzmocnione możliwości diagnostyczne

· Zasady ponownego badania wskazujące na potrzebę usunięcia nieprawidłowych próbek i poddania dodatkowej kontroli
· Umożliwia dodanie wyników badania mikroskopowego do raportu końcowego
x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.