BC-5380

Wykorzystując trzy najnowsze technologie, nowy automatyczny analizator hematologiczny BC-5380 może zapewnić szybkie i wiarygodne badania z zaledwie 20 µl krwi. Aby oszczędzić czas i zakres czynności, urządzenie posiada automatyczny podajnik,  jednorazowo na 30 probówek i osiąga przepustowość 60 próbek na godzinę. Dzięki popularnemu oprogramowaniu opartemu na systemie Windows, można łatwo wykonywać rutynowe testy, zarządzać wynikami pacjentów, ustawiać automatyczne czyszczenie i łączyć się z serwerem LIS. BC-5380 to idealny wybór, jeśli chodzi o usprawnienie codziennego cyklu pracy w laboratorium.


Właściwości

Zróżnicowanie światła lasera w celu zapewnienia wyjątkowej dokładności

· Rozproszenie światła lasera z użyciem półprzewodnika, w celu rozróżniania białych krwinek według rozmiaru komórki i złożoności granulacji
· Opatentowany algorytm klastrów w celu separacji z dużą precyzją grup komórek
· Intuicyjne wprowadzanie oznaczeń, aby pomóc w oznaczaniu patologicznych próbek

Wszechstronne automatyczne próbkowanie

· Automatyczny podajnik  na 30 probówek, zapewniająca ciągłość ładowania
· Niezależna komora na zamknięte probówki dla próbek nagłych (STAT) i kapilarnych
· Wspiera wybrane mikroprobówki

Zaledwie 20 µl krwi i 1 minuta dla uzyskania  raportu 5-Diff

· Wspiera zarówno próbki pełnej krwi jak i krwi kapilarnej
· Analiza  z 20 µl krwi dla przeprowadzenia analizy CBC+DIFF oraz 15 µl dla analizy CBC
· Przepustowość do 60 próbek na godzinę
· Ekonomiczne zużycie odczynników

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie ułatwiające obsługę i konserwację

· Możliwość personalizacji zakresu referencyjnego, stylu raportów i harmonogramu automatycznego czyszczenia
· Codzienne monitorowanie przez kontrolę jakości
· Dwukierunkowe połączenie LIS
x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.