BC-5300

Automatyczny analizator hematologiczny BC-5300 to system ustawiany na blacie stołowym, wykorzystujący najnowsze technologie w celu uzyskania rzetelnych i dokładnych wyników pięciogrupowych badań hematologicznych z zaledwie 20 µl krwi. Oprogramowanie oparte na systemie Windows także zapewnia wiele zaawansowanych funkcji zwiększających efektywność pracy laboratorium. BC-5300 nie wymaga żadnych codziennych działań konserwacyjnych i jest wyposażony w automatyczny układ czyszczenia, aby maksymalnie uprościć codzienne użytkowanie.


Właściwości

Różnicowanie światła lasera w celu zapewnienia wyjątkowej precyzji

· Dyfrakcja światła lasera z użyciem półprzewodnika w celu rozróżniania białych krwinek według rozmiaru komórki i złożoności granulacji
· Opatentowany algorytm klastrów w celu oddzielenia z dużą precyzją  grup komórek
· Intuicyjne wprowadzanie oznaczeń, aby pomóc w oznaczaniu patologicznych próbek

Zaledwie 20 µl krwi i 1 minuta dla uzyskania raportu z 5 grupami

· Wspiera zarówno próbki z pełną krwią jak i próbki z krwią kapilarną w otwartych probówkach
· Analiza  z 20 µl krwi dla przeprowadzenia analizy CBC+DIFF test oraz 15 µl dla analizy CBC
· Przepustowość do 60 próbek na godzinę
· Ekonomiczne zużycie odczynników

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie ułatwiające obsługę i konserwację

· Możliwość personalizacji zakresu referencyjnego, stylu raportów i harmonogramu automatycznego czyszczenia
· Codzienne monitorowanie przez kontrolę jakości
· Dwukierunkowe połączenie LIS
x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.