Nieuws> Perscentrum

Meer levens redden met betere sepsisbehandeling

Mindray 2020-09-10

Stelt u zich eens voor hoe het zou voelen uw kind of dierbaren te verliezen door sepsis? De wreedheid van sepsis kan u de rest van uw leven achtervolgen.

Sepsis is de overweldigende en levensbedreigende reactie van het lichaam op een infectie die kan leiden tot weefselschade, orgaanfalen en de dood. Het is een ernstig noodgeval dat dodelijk kan zijn voor jong en oud. Het discrimineert niet. Het is niet alleen een medische noodsituatie, maar ook een wereldwijde gezondheidscrisis

Sepsis is verantwoordelijk voor 10% van de opnamen op de Intensive Care-afdeling en is gerelateerd aan 10-20% van de sterfgevallen in het ziekenhuis[1, 2]. Wereldwijd lijden jaarlijks dertig miljoen mensen aan sepsis en sterft om de 3-4 seconden iemand aan sepsis[3]. Uit gegevens van vorig jaar bleek dat gevallen van sepsis vaker voorkomen dan hartaanvallen.

Dit kan worden veranderd, omdat veel levens kunnen worden gered als er vroeg wordt ingegrepen. Er is bewijs dat erop duidt dat een vroege behandeling tot betere resultaten leidt bij deze patiënten. Daarom is het belangrijk om de aandoening zo snel mogelijk te herkennen[4].

Grafische klinische hulptprogramma's van Mindray, zoals HemoSight, SepsisSight en InfusionView, zetten gegevens om in klinisch bruikbare informatie. Gegevens van meerdere klinische parameters worden opgenomen in innovatieve, intuïtieve weergaven, waardoor artsen aan het bed de trends gegevens over de toestand van een patiënt in één oogopslag kunnen zien.

SepsisSight initieert vroegtijdige herkenning van sepsis

SepsisSight activeert een signaal voor vroegtijdige herkenning van sepsis, wat het criterium van qSOFA en SOFA coördineert voor een snelle reactie van clinici op die patiënten met vermoede sepsis. qSOFA en SOFA identificeren risicopatiënten die in het ziekenhuis zouden kunnen sterven aan een vermoede infectie. SOFA-scores worden worden al vaak in klinische studies toegepast en vormen een routinecomponent in het verzamelen van gegevens voor klinische studies op de intensivecareafdeling. qSOFA is een vereenvoudigde methode die het gemakkelijker maakt om patiënten te identificeren die potentieel risico lopen aan sepsis te sterven[5].

SepsisSight combineert zowel SOFA- als qSOFA-scores.

SepsisSight biedt de bovenstaande protocollen om clinici te helpen patiënten met sepsis volgens de SSC-richtlijnen (Surviving Sepsis Campaign) te screenen en te identificeren.

HemoSight helpt bij vloeistofresuscitatie

Ondanks de huidige initiatieven die erop gericht zijn de aandacht voor sepsis te verhogen en vroege behandeling te verbeteren, zijn patiëntresultaten nog steeds afhankelijk van nauwkeurige interventies op basis van de passende individualisering van de behandeling voor elke patiënt. Het effectief uitvoeren van belangrijke interventies bij sepsis vereist een correcte evaluatie en een systeem dat de juiste individualisering coördineert.

Slechts circa 50% van de hemodynamisch instabiele patiënten op de IC-afdeling reageert op een vochttoediening[6], Daarom zijn er indicatoren voor het vochtmanagement nodig om een positieve vochtbalans te vermijden. HemoSight biedt de perfecte hemodynamische bewakingsoplossing, die niet alleen een grote diversiteit aan meetmethoden biedt, zoals ICG, PiCCO, ScvO2, C.O., maar ook uitgebreide analysehulpmiddelen. HemoSight is gericht op het hemodynamische behandelproces en biedt de juiste hulpmiddelen voor elke fase.

De vloeistofresponsiviteit moet zorgvuldig worden geëvalueerd, voordat de vloeistoffen aan de patiënten worden toegediend. HemoSight kan helpen de vloeistofresponsiviteit weer te geven door meerdere manieren te integreren, waaronder dynamische indices zoals PPV/SVV.

Omdat de veranderingen in cardiale output nauwkeurig en continu moeten worden gecontroleerd en geregistreerd kan de toegewezen interface van Mindray HemoSight bij een snelle test voor vloeistofbelasting of een Passive Leg Raise-test de kwaliteit van deze manoeuvres garanderen en het ongemak door werklast verminderen.

Dynamische grafische weergave van de hemodynamische status met HemoSight.

Opmerkelijk is dat de toepassing in staat is om deze klinische gegevens te analyseren en de resultaten in een grafische weergave te presenteren. En ondanks de overdaad aan informatie op de ICU maakt de visualisatie van HemoSight een holistisch inzicht in de hemodynamische status mogelijk en kunnen hart/long-interacties beter worden onderzocht door de integratie. De grafische informatie is van cruciaal belang voor clinici om binnen enkele seconden de status van de patiënt te bepalen en efficiënt beslissingen te nemen in stressvolle situaties.

InfusionView zorgt voor nauwgezette controle tijdens het gebruik van een vasopressor

Wanneer septische patiënten een vasopressor krijgen om ernstige hypotensie te behandelen, biedt InfusionView een realtime overzicht van de vitale functies van de patiënt. En in combinatie met het gebruik van de vasopressor kunnen clinici makkelijker zien hoe de patiënt op verschillende doseringen en snelheden reageert om de behandeling beter te individualiseren.

Langetermijntrends van vitale functies en toediening van medicijnen kunnen worden bekeken.

Bovendien stelt InfusionView clinici in staat om flexibeler te reageren op de neveneffecten, zoals aritmie of bradycardie, dankzij tijdige waarschuwingen zodra deze neveneffecten door de patiëntmonitor worden gedetecteerd.

Mindray's complete sepsisoplossing biedt deze uitgebreide hulpmiddelen om artsen in staat te stellen rustig en vol vertrouwen te blijven in complexe situaties, en helpt hen effectief en efficiënt bij hun levensreddende procedures.

Referenties:

[1] Cohen, J., et al., Sepsis: a roadmap for future research. Lancet Infect Dis, 2015. 15(5): p. 581-614.
[2] Angus, D.C. and T. van der Poll, Severe sepsis and septic shock. N Engl J Med, 2013. 369(9): p. 840-51.
[3] Organization., W.H., WHO Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. . 2017-11-21. 15:11:22 2011.
[4] Kempker, J.A. and G.S. Martin, A global accounting of sepsis. The Lancet, 2020. 395(10219): p. 168-170.
[5] Marik, P.E. and A.M. Taeb, SIRS, qSOFA and new sepsis definition. Journal of thoracic disease, 2017. 9(4): p. 943-945.
[6] Marik, P.E., X. Monnet, and J.-L. Teboul, Hemodynamic parameters to guide fluid therapy. Annals of intensive care, 2011. 1(1): p. 1-1.