Nieuws> Perscentrum

HemaBook hoofdstuk 3: Bezorgdheid over het risico van lage PLT-metingen verhelpen

Mindray 2021-02-23

Wanneer de bloedplaatjeswaarde laag is, ontstaat het risico op bloedingen bij patiënten. Bloedingen in vitale organen zijn levensbedreigend.

Volgens Giuseppe Lippi en andere professoren bestaat er geen universele overeenstemming over de definitie van drempels voor bloedplaatjestransfusies.[1] De mate van nauwkeurigheid en onnauwkeurigheid van de overgrote meerderheid van volledig geautomatiseerde hematologische analysators lijkt echter onbevredigend, vooral in het lagere trombocytopenische bereik, namelijk<50×109/L.

Uit de huidige richtlijnen en aanbevelingen blijkt dat er geen consensus bestaat over de lage PLT-infuusdrempel in verschillende specifieke klinische situaties, zoals te zien in de volgende tabel.[1]

Afkortingen: SIMTI, Italian Society of Transfusion Medicine and Immunohaematology; GMA, German Medical Association; AABB, American Association of Blood Banks; BCSH, British Committee for Standards in Haematology; TMAG, British Columbia Transfusion Medicine Advisory Group; WHO, World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie); ARC, American Red Cross; N.v.t., niet van toepassing.
*Alleen in geval van een perioperatieve bloeding.

Lage aantallen bloedplaatjes spelen ook een belangrijke rol bij de evaluatie van de effectiviteit van een bloedplaatjestransfusie. In de meest gebruikte formules voor bloedplaatjestransfusies, inclusief de Post-Transfusion Platelet Increment (PPI), de Percentage Platelet Recovery (PPR) en de Corrected Count Increment (CCI), is de absolute telling van de bloedplaatjes een van de belangrijkste berekeningsfactoren[2]. De meeste clinici gebruiken een schatting van de getransfundeerde bloedplaatjesinhoud en het gemiddelde lichaamsoppervlak om de CCI te berekenen, en een absolute toename van de bloedplaatjes van meer dan 10 × 109/L bij 1 of 24 uur wordt beschouwd als een geslaagde transfusie, wat in overeenstemming is met de vorige formule[3].

De resultaten van bloedplaatjestelling worden nog steeds beschouwd als de pijler voor de praktijken in bloedplaatjestransfusie, maar de hematologieanalysators, als de methode, tonen andere analytische prestaties. De Italiaanse Werkgroep voor Diagnostische Hematologie van de Italiaanse Vereniging voor Klinische Chemie, Klinische Moleculaire Biologie (WGDH-SIBioC) heeft een multicentrische studie uitgevoerd op basis van internationale richtlijnen, om de analytische prestaties van negen verschillende soorten hematologieanalysators (HA's) in de geautomatiseerde plaatjesanalyse te verifiëren. Hieronder bekijken we het verslag.

Vierhonderdzesentachtig perifere bloedmonsters (PB), verzameld in K3EDTA-buisjes, werden geanalyseerd door ABX Pentra, ADVIA2120i, BC-6800, BC-6800Plus, Cell-DYN Sapphire, DxH800, XE-2100, XE-5000 en XN-20 met PLT-F-app.

TABEL 1 Hematologische analysators en methoden voor het tellen van bloedplaatjes

TABEL 2 Carry-over (CO) en onderste bepaalbaarheidsgrens (LoQ)


De carry-over-snelheden (CO) van BC-6800 en BC-6800Plus voldoen beide aan de vereisten, de laagste in de groep. De bepaalbaarheidsgrens (LoQ) van PLT-O van BC-6800 en BC-6800Plus is lager dan die van PLT-I, en de LoQ van PLT-O van BC-6800Plus is zo laag als 4x109/L, wat lager is dan PLT-O van XN-20, wat overeenkomt met PLT-F van XN-20. Het is op te merken dat LoQ van PLT-I van XN-20 lager is dan dat van PLT-O.Over het algemeen neemt de onnauwkeurigheid (%CV) toe naarmate het aantal bloedplaatjes afneemt. In het segment van grafiek B (PLT-O-precisie) toont BC-6800Plus de laagste CV bij alle concentratieniveaus. In de samenvatting wordt het omschreven als: Geen HA's toonde wenselijke CVAPS voor PLT-tellingen minder dan 50.0 × 109/L, met uitzondering van Cell-DYN Sapphire (CV 3,0% met PLT-O gemiddelde waarde van 26.7 × 109/L), XN-20 (CV 2,4% met PLT-F gemiddelde waarde van 21.5 × 109/L), en BC-6800Plus (CV 1,9% met PLT-O gemiddelde waarde van 26.5 × 109/L).

Onder de cellen van het perifere bloed zijn de bloedplaatjes het kleinst, maar als populatie speelt de concentratie van de bloedplaatjes een belangrijke rol in de hemostase. Om rekening te houden met het risico op bloedingen veroorzaakt door een laag aantal bloedplaatjes, heeft Mindray een meervoudig PLT-O-platform (SF Cube) geïntroduceerd om de juiste telling voor trombocytopeniemonsters te geven. PLT-O is verkrijgbaar in de Mindray BC-6000-serie Automatische hematologieanalysators en de CAL 8000/6000-lijnen voor cellulaire analyse.

Referenties:

[1] Platelet Transfusion Thresholds: How Low Can We Go in Respect to Platelet Counting? Lippi G, Favaloro EJ, Buoro S. Semin Thromb Hemost. 2019 Sep 28. doi: 10.1055/s-0039-1696943. [Epub vóór gedrukt exemplaar]
[2] Rebulla P. Formulae for the definition of refractoriness to platelet transfusion. Transfus Med 1993;3(1):91–3.
[3] Hod E, Schwartz J. Platelet transfusion refractoriness. Br J Haematol 2008;142(3): 348–60.