Nieuws> Perscentrum

HemaBook hoofdstuk 5: Hoe Mindray een laag aantal bloedplaatjes op een correcte manier telt

Mindray 2021-02-24

Klinisch belang

Bloedplaatjes (PLT) zijn afkomstig van megakaryocyten en worden geproduceerd en gerijpt in het beenmerg. Behalve bij trombose en wondherstel, wat alom bekend is, speelt PLT ook een belangrijke rol bij ontstekingen, immuniteit en kankerbiologie[1]. De normale referentie-intervallen van PLT in perifeer bloed variëren in het bereik 150-400×109/l. Wanneer de PLT-waarde lager is dan 100×109/l, kan een veelvoorkomend klinisch probleem dat wordt geïdentificeerd als trombocytopenie (lage PLT) het resultaat zijn[2].

Er zijn verschillende oorzaken van trombocytopenie, waaronder verminderde PLT-productie, verhoogde PLT-vernietiging, verhoogde splenicumsekwestratie en verdunning[3]. Op dit moment zijn een volledig bloedbeeld (CBC) en bloeduitstrijkjes essentiële diagnostische methoden voor de eerste evaluatie van trombocytopeniemonsters[2]. Daarom kan het correct tellen van een laag aantal PLT door een automatische hematologieanalysator een prospectieve aanpak zijn waarmee veel minder bloeduitstrijkjes nodig zijn, waardoor het diagnostisch lab tijd bespaart en trombocytopeniemonsters snel kunnen worden uitgescreend.

Het correct tellen van een laag aantal PLT is echter geen eenvoudig proces. Hoe verwerkt Mindray's automatische hematologieanalysator monsters met een laag aantal PLT?

Mindray-oplossing

Tech 1. Zeer specifieke fluorescerende kleurstof

Fluorescerende kleurstof (FR-kleurstof) is zo ontworpen dat deze doelcellen onmiddellijk identificeert. Vervolgens vangt het fluorescerende molecuul nucleïnezuur op in PLT-cellen en vermijdt het interferentie van kleine RBC's, RBC /WBC-fragmenten en andere kleine deeltjes. De PLT cellen aangekleurd met specifieke fluorescerende kleurstof gaan vervolgens door de laserdetector voor optische meting. De hoge specificiteit en affiniteit van de fluorescerende kleurstof zorgen ervoor dat de binding in PLT-cellen stabiel genoeg is voor de cellen om door de laser te stromen. Dit zorgt ervoor dat zelfs kleine hoeveelheden PLT nauwkeurig in kaart kunnen worden gebracht en geteld in het SF CUBE 3D-verstrooiingsdiagram.

Tech 2. Optische detectie met hoge resolutie

Ook combineert Mindray's hematologieanalysator reflecterende lichtonderdrukkingstechnologie met SiPM (Silicon photomultiplier), dat zeer gevoelig is voor fluorescentiesignalen en tegelijkertijd de achtergrondruis minimaliseert tijdens de optische detectie. Dit verbetert de detectiegrens van deeltjes sterk, en de ondergrens voor kleine deeltjes tot 1 um (een diameter van 2 um wordt gedefinieerd als kleine PLT), zodat de resultaten van het monster niet worden verstoord door kleine PLT of deeltjes.

Tech 3. PLT-deaggregatie

Pseudotrombocytopenie wordt veroorzaakt door in vitro klontering van bloedplaatjes in EDTA-anticoagulerende bloedbuisjes, wat kan leiden tot een foutief lage PLT-telling[4]. Mindray's R&D heeft voorlopige studies uitgevoerd die gericht waren op de activeringsmechanismen van PLT, die voornamelijk worden gereguleerd door het calciumkanaal, de tyrosinekinaseroute en GPIIb/IIIa. Vervolgens worden antagonisten toegepast in DR-dilluent om de bindingsplaatsen op het oppervlak van PLT direct te blokkeren, wat de vorming van PLT-klonters aanzienlijk minimaliseert. In het volgende HemaBook-hoofdstuk zal een meer gedetailleerd PLT-deaggregatiemechanisme worden gepubliceerd.

Afbeelding 4. Auto 8×PLT-O Counting-technologie

Mindray is bezig met een octrooiaanvraag (zie onderstaande afbeelding) voor de Auto 8×PLT-O Counting-technologie. Om te beginnen wordt de PLT-I-waarde die wordt verkregen uit het impedantiekanaal eerst vergeleken met een standaardwaarde (50×109/l). Als dit lager is dan de cut-off-waarde kan de analysator de teltijd automatisch tot 8 keer verlengen om meer PLT-deeltjes te verzamelen voor verdere analyse. Bovendien kan Auto 8 × PLT-O Counting-technologie andere interferentiefactoren elimineren (bijv. gefragmenteerde RBC/WBC) die door het impedantiekanaal vaak gemakkelijk foutief als PLT worden geteld. Geen extra bemonstering, geen handmatige interventie, geen extra kanalen en reagentia nodig - de 8×PLT-O Counting-technologie is zowel efficiënt als effectief in het correct tellen van lage aantallen PLT.

IPC-nr.

Titel: BLOEDDETECTIEMETHODE EN -APPARAAT

Prepareer een eerste detectieoplossing met behulp van een bloedmonster
Controleer de eerste detectieoplossing die door een impedantie-detectiegebied gaat
Voer door middel van een impedantiemethode een bloedplaatjesdetectie uit op de eerste detectieoplossing in het impedantiedetectiegebied om een eerste resultaat te verkrijgen
Prepareer een tweede detectieoplossing met behulp van het bloedmonster wanneer het eerste resultaat van de bloedplaatjesdetectie onder de vooraf ingestelde detectiedrempel ligt
Controleer of de tweede detectieoplossing door het impedantiedetectiegebied gaat
Voer door middel van een impedantiemethode een bloedplaatjesdetectie uit op de tweede detectieoplossing in het impedantiedetectiegebied om een tweede resultaat te verkrijgen

Referenties:

[1] Thrombocytopenia, Eun-Ju Lee, et al, Prim Care Clin Office Pract 43 (2016) 543-557.
[2] Platelet disorders: an overview, M. Krishnegowda, et al, Blood Coagulation and Fibrinolysis, 2015, Vol 26 No 5.
[3] Thrombocytopenia: an update, K. J. Smock, et al, Int. Jnl. Lab. Hem. 2014, 36, 269–278.
[4] Pseudothrombocytopenia, M Blonska, et al, Wiad Lek. 2001;54(5-6):333-6.