Nieuws> Perscentrum

Hoe creëren we een veilige operatiekamer?

Mindray 2020-09-25

Mensen zien een operatie vaak als een snelle, en hopelijk probleemloze, procedure. Echter teneinde de veiligheid van de patiënt en de effectiviteit van de procedure te waarborgen, vereisen de taken die in de operatiekamer (OK) worden uitgevoerd samenwerking tussen de meerdere teams op pre-, intra- en postoperatief gebied.

Hoe kunnen we patiëntveiligheid verbeteren door middel van anesthesie in de operatiekamer?

Het is makkelijk om het risico op ernstige perioperatieve complicaties over het hoofd te zien bij het afstemmen van chirurgische routes, wat resulteert in een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Dit is een kans voor anesthesisten om een integrale rol te spelen in het handhaven van patiëntveiligheid.

Inductie

Pre-oxygenatie met een hoge fractie ingeademde zuurstof (FIO2) is een kritische stap vóór de inductie van anesthesie en tracheale intubatie, omdat het een zuurstofreservoir in de longen creëert. Dit vertraagt het begin van desaturatie van hemoglobine in de slagaders tijdens apneu. Ondanks het feit dat pre-oxygenatie wordt geadviseerd voor intubatie, werd bij ongeveer 56% van de patiënten onvoldoende pre-oxygenatie waargenomen[1].

De zuurstofreserve neemt vooral bij risicopatiënten af, dus verschillende strategieën zoals CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) en High-flow Nasal Canula (HFNC) kunnen worden gebruikt om de effectiviteit ervan te verhogen[1,2]. Naast geïntegreerde bewaking van SpO2, kunnen klinische toepassingen zoals CPAP en HFNC bijzonder nuttig zijn om maximale pre-oxygenatie te bereiken voor obese patiënten, patiënten in kritieke toestand of patiënten met moeilijke luchtwegen.

Onderhoud

Tijdens algemene anesthesie-inhalatie biedt een visualisatietool voor de versgasflow, de Optimizer, realtime begeleiding voor de flow op de anesthesieapparaten van Mindray. Dit resulteert in een verlaagd gebruik van anesthetica en een veilige lage versgasflow. Met een andere visualisatiefunctie, AA Prediction, kunnen anesthesisten de anesthesiestatus (waaronder FiAA en EtAA) en zuurstofconcentratie (waaronder FiO2 en EtO2) voor de volgende 20 minuten voorspellen.

Naarmate de medische technologie vordert, wordt het gebruik van een automatisch geregeld anesthesiehulpmiddel dat de uitvoer van vers gas en verdampers automatisch kan aanpassen, sterk aanbevolen om de stabiliteit en veiligheid van de anesthesie te verbeteren en tegelijk het werk van anesthesisten te verlichten.

Het is ook noodzakelijk om de balans van anesthesie in real time te controleren. Op het BoA Dashboard op de geavanceerde BeneVision N-Series-patiëntmonitoren van Mindray is een grafische 'anesthesiedriehoek' ingeschakeld. Deze driehoek geeft de patiëntstatus aan met betrekking tot sedatie, verlamming en pijnbestrijding. Er zijn nog veel meer functies die kunnen worden gebruikt om de veiligheid van de patiënt te garanderen tijdens de gehele perioperatie.

Recovery

Na de operatie lopen patiënten het risico postoperatieve pulmonale complicaties (PPC's) te ontwikkelen die sterk gerelateerd zijn aan chirurgie en anesthesie. Dit kan leiden tot ernstige neveneffecten en een langer verblijf in het ziekenhuis[3]. Ongeveer 5% van de patiënten die een algemene chirurgische ingreep ondergaan, ontwikkelen PPC's. Dit cijfer stijgt tot bijna 30% bij obese patiënten of bij patiënten die een hart- of thoraxoperatie ondergaan[4]. Gelukkig heeft onderzoek uit recente studies aangetoond dat de volgende criteria helpen om het aantal PPC's te verlagen[5,6,7]:

Ventilatie met een lager tidal volume of een lagere aandrijfdruk

Passende niveaus van PEEP (Positive End Expiratory Pressure) die alveolaire collaps bij eindexpiratie voorkomen

Manoeuvres voor longrecruitment die de ingeklapte longblaasjes weer doen uitzetten

Met de perioperatieve longbeschermende ventilatieoplossing van Mindray, helpen een geschikt PEEP-niveau en veilig, consistent tidal volume aan de behoeften van individuele patiënten te voldoen en de incidentie van PPC's te minimaliseren. De resultaten van longverwerving kunnen worden geëvalueerd door middel van ademhalingsmechanica met behulp van anesthesieapparatuur en door het volgen van de oxygenatie (SpO2 of PaCO2) via patiëntmonitoren.

Lopen anesthesisten ook risico?

Hoewel de veiligheid van de patiënt van het grootste belang is, kan ook de veiligheid van het medisch personeel in gevaar komen. Door de steeds toenemende werkdruk wordt het risico van een burn-out steeds groter onder zorgverleners. In een recente systematische evaluatie, meldde 67% van de artsen een burn-out[8]. Een andere systematische evaluatie toonde aan dat het hoogste percentage burnouts zich voordeed bij artsen op de intensive care en spoedeisende hulp (55%), op de voet gevolgd door anesthesisten (50%)[9]. Hoewel er vele factoren meespelen bij een burn-out, onstaat deze meestal als reactie op lange werkdagen in risicovolle en complexe werksituaties met multidisciplinaire teams.

Met een geïnformeerde en gestroomlijnde workflow in de intraoperatieve zorg kunnen betere resultaten voor de patiënt worden verkregen met minder tijd en inspanning van de arts. Gebruiksvriendelijke interfaces, goed leesbare schermen en een set van visualisatietools kunnen nuttig zijn. De anesthesieapparaten van Mindray, en met name de A7, zijn voortdurend erkend voor de goede gebruikerservaring die ze bieden. In de ECRI-evaluatie[10] kreeg de A7 de beoordeling Goed op het gebied van workflow, interoperabiliteit en gebruikerservaring.

Daarnaast biedt Mindray een uitgebreid systeem voor gegevensintegratie waarmee de controle van patiëntgegevens wordt gestandaardiseerd voor doeltreffende besluitvorming. Naadloze gegevensoverdracht van opname tot ontslag is nu mogelijk dankzij automatische gegevensupload naar het centrale bewakingssysteem en de verschillende IT-systemen van het ziekenhuis om tijdrovende activiteiten te vereenvoudigen.

Anesthesieapparaten kunnen met patiëntmonitoren worden verbonden. In het patiëntbewakingssysteem van Mindray is een reeks CAA's (Clinical Assistive Applications) geïntegreerd om meerdere klinische parameters te visualiseren. Dit verbetert leesbaarheid en maakt het clinici gemakkelijker diagnoses te stellen en in te grijpen, wat tot een minder stressvolle werkomgeving leidt.

Wat is een 'groene' operatiekamer?

Zorgverleners kunnen worden blootgesteld aan anesthetische gassen die vrijkomen tijdens medische procedures. Deze gassen zijn bekend als WAG's (Waste Anesthetic Gases). WAG's brengen niet alleen de veiligheid van chirurgisch personeel en patiënten in gevaar, ze dragen ook bij aan antropogene klimaatveranderingen. Aangezien slechts 5% van de anesthetica door patiënten wordt gemetaboliseerd, wordt de rest routinematig in de atmosfeer ontlucht via het OK-afvoersysteem. Het is aangetoond dat het aardopwarmingsvermogen van een gehalogeneerd anesthesiemiddel tot 2000 keer groter is CO2[11,12].

Chronische blootstelling aan gehalogeneerd anesthesiemiddel is in verband gebracht met negatieve effecten op de voortplanting en kanker. Blootstelling aan lachgas kan leiden tot duizeligheid, kortademigheid, verminderde vruchtbaarheid en spontane abortus, evenals neurogene, nier-en leveraandoeningen[13].

Mindray probeert te voorkomen dat het OK-personeel aan onnodig lekken van anesthesiegassen wordt blootgesteld met behulp van de flowonderbreking in anesthesieapparaten. Deze is ontworpen om de stroom van vers gas tijdelijk te onderbreken. Ter bevordering van de veiligheid bieden de anesthesieapparaten van Mindray de mogelijkheid om gassen die als monster uit de bewakingsmodule voor verdovingsgassen zijn genomen, opnieuw te gebruiken door ze terug te laten keren naar het circuit. Blootstelling wordt verder verminderd door de optimalisatie van een efficiënt AGSS-systeem (Anesthetic Gas Scavenging System) voor het ontluchten van WAG's uit de chirurgische omgeving.

Meer informatie op: Wat heeft een anesthesieapparaat te maken met... het smelten van de gletsjer?

Mindray heeft veiligheid als primair doel en volgt daarom de weg van technologische vooruitgang met een veelzijdige benadering om allround veiligheid te bereiken. We streven ernaar op een kosteneffectieve manier veilige doorbraken te behalen voor ziekenhuizen om zo een gezondere perioperatieve omgeving voor patiënten, medisch personeel en het milieu te creëren.

In de komende nieuwe generatie anesthesieapparaten uit de Mindray A-serie zullen vele nieuwe functies en upgrades worden onthuld.

Referenties:

[1] C. Baillard, F. Depret, V. Levy et al. Incidence and prediction of inadequate preoxygenation before induction of anaesthesia. Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation Volume 33, Issue 4, April 2014, Pages 55-58.
[2] Nimmagadda U, Salem M. R, Crystal G J. Preoxygenation: Physiologic Basis, Benefits, and Potential Risks. Anesthesia & Analgesia: February 2017 - Volume 124 - Issue 2 - p 507-517.
[3] Miskovic, A. B. Lumb. Postoperative pulmonary complications. British Journal of Anaesthesia, Volume 118, Issue 3, March 2017, Pages 317–334.
[4] Canet J, Gallart L, Gomar C et al. Prediction of postoperative pulmonary complications in a population-based surgical cohort. Anesthesiology. 2010 Dec;113(6):1338-50.
[5] Marret E, Cinotti R, Berard L et al. Protective ventilation during anaesthesia reduces major postoperative complications after lung cancer surgery. European Journal of Anaesthesiology. October 2018 - Volume 35 - Issue 10 - p 727–735.
[6] Futier E, Protective lung ventilation in operating room: A systematic review. Minerva Anestesiol 2014; 80:726–35.
[7] Alcino C L, Ludhmila A H, Marcia S. V et al. Effect of Intensive vs Moderate Alveolar Recruitment Strategies Added to Lung-Protective Ventilation on Postoperative Pulmonary Complications A Randomized Clinical Trial. JAMA. doi:10.1001/jama.2017.2297 Published online March 21, 2017.
[8] Rotenstein LS, Torre M, Ramos MA. Prevalence of Burnout Among Physicians: A Systematic Review. JAMA. 2018 Sep 18;320(11):1131-1150.
[9] Sanfilippo F, Noto A, Foresta G. Incidence and Factors Associated with Burnout in Anesthesiology: A Systematic Review. BioMed Research International. Volume 2017. Article ID 8648925.
[10] ECRI Institute. Evaluation: Mindray Medical International A7 general-purpose anesthesia unit. Health Devices. 2017 Feb 22.
[11] Ryan, S. M., & Nielsen, C. J. (2010). Global warming potential of inhaled anesthetics: application to clinical use. Anesthesia & Analgesia, 111(1), 92-98.
[12] Gadani H, Vyas A. Anesthetic gases and global warming: Potentials, prevention and future of anesthesia. Anesth Essays Res. 2011 Jan-Jun; 5(1): 5–10.
[13] NIOSH: Chemical Hazards: Health and Safety Practices Survey of Healthcare Workers.