Nieuws> Perscentrum

HemaBook hoofdstuk 6: De oplossing van Mindray voor in-vitro PLT-aggregatie

Mindray 2021-03-02

EDTA-afhankelijke pseudotrombocytopenie (EDTA-PTCP) veroorzaakt door EDTA-antistollingsmiddelen is een veelvoorkomend verschijnsel in laboratoria. Dit wordt veroorzaakt door in-vitro PLT-aggregatie en kan leiden tot een laag PLT-resultaat en uiteindelijk een verkeerde diagnose en verkeerde medische behandeling van de patiënt.

In het vorige hoofdstuk (Verhalen over de klontering van bloedplaatjes), hebben we twee klinische gevallen bekeken die aanvankelijk onjuiste lage PLT-resultaten hadden volgens het traditionele PLT-metingsprincipe. Na het opnieuw uitvoeren van de samples in de hematologieanalysator van Mindray met behulp van de RET-modus, toonde PLT-O een betrouwbaarder resultaat en gaf uiteindelijk de juiste diagnose.

Laten we nu onderzoeken hoe het Mindray-product het probleem van in-vitro PLT-aggregatie oplost.

Wat zijn de kritische factoren van in-vitro PLT-aggregatie?

Tijdens PLT-aggregatie bestaat PLT uit drie fasen: geïnactiveerd PLT/geactiveerd PLT/geaggregeerd PLT. Activering van PLT is de meest kritische stap voor PLT-aggregatie.[1]

3 stadia tijdens in-vitro PLT-aggregatie

Het probleem van de PLT-aggregatie kan dus worden opgelost door het PLT-activeringsproces te blokkeren. Om het mechanisme van PLT-activering te ontdekken, hebben we verder onderzoek uitgevoerd naar de subcellulaire structuur en de route van cellulaire signalen. We ontdekten dat er drie belangrijke reguleringsroutes zijn tijdens PLT-activering: de route van calciumionen, de route van Tryosinekinases en de route van glycoproteïne GPIIb/IIIa.[2]

Daarnaast is corresponderend onderzoek naar receptorantagonisten gedaan om de reguleringsroute te blokkeren en zo het doel van PLT-desaggregatie te bereiken. Er zijn verschillende soorten receptorantagonisten uitgeprobeerd en deze bleken goed te presteren in het blokkeren van PLT-aggregatie.

Fibrinogeen en andere factoren

Zonder receptorantagonist (2 PLT komen samen)

Receptorblokkade

Zonder receptorantagonist (aggregatie lukt niet)

Zoals de gegevens hieronder laten zien, kan het toevoegen van antagonisten aan samples die gevoelig zijn voor receptorantagonisten vóór aggregatie, aggregatie voorkomen. Het toevoegen van antagonisten na aggregatie kan ook leiden tot PLT-desaggregatie.

Na het testen van verschillende soorten samples, zijn er echter nog steeds enkele samples die niet gevoelig zijn voor deze antagonisten. Dit komt omdat deze antagonisten zich alleen kunnen richten op één reguleringsroute en een beperkt effect hebben op de andere twee routes.

Verder onderzoek werd uitgevoerd in combinatie met de moleculaire biologie-methode om het moleculaire mechanisme en verschillende radicale groepskenmerken te onderzoeken. Uiteindelijk zijn uit duizenden potentiële chemische verbindingen een reeks optimale verbindingen gevonden die specifieke radicale groepen bevatten die zeer efficiënt zijn in het blokkeren van de drie reguleringsroutes.

Traditionele oplossing: enkele doelwit-antagonist

Mindray-oplossing: een reeks optimale verbindingen die de drie routes kunnen blokkeren

Als verder bewijs van de effecten op PLT-desaggregatie, werd een vergelijkingsexperiment uitgevoerd tussen de controlegroep en de groep waar de antagonisten werden geblokkeerd. De resultaten van het experiment worden hieronder weergegeven:

Vergelijking desaggregatie-effect

Uit het experiment bleek dat antagonisten die specifieke radicale groepen bevatten een duidelijk effect hebben op de desaggregatie van bloedplaatjes.

Daarnaast zijn er ook drie kritische factoren (juiste pH, temperatuur, mechanische mix) die de PLT-desaggregatie verbeteren. Het superpositie-effect van deze factoren bij desaggregatie is duidelijk. Dankzij de gezamenlijke effecten van meerdere factoren, worden de aggregatieplaatjes gedesaggregeerd en wordt een betrouwbare trombocytenwaarde verkregen.

De PLT-desaggregatiefunctie werd gebruikt in de BC-6800/BC-6200/BC-6800Plus/CAL 6000/CAL 8000 in de RET-modus. Klik hier voor meer informatie over de producten.

Referenties:

[1] The Platelet Membrane Glycoprotein IIb/IIIа Complex, David R. Phillips, etc.,Annals of the New York Academy of Science(509), 177-187
[2] Ilya Reviakine. New horizons in platelet research: Understanding and harnessing platelet functional diversity[J]. Clinical Hemorheology and Microcirculation,2015,60:133-152