Bescherming van intellectueel eigendom, bescherming van het merk

2014-07-10

In juli 2014 behaalde Mindray een eerste overwinning tijdens een reeks inbreukprocedures met EDAN Instruments, INC. Mindray won de processen in eerste aanleg betreffende het octrooi op een "elektronisch, niet-invasief bloeddrukmeetsysteem" (patentnummer: ZL03139708.5) en betreffende vertrouwelijkheid van technologie, ook won het de processen in tweede aanleg betreffende het octrooi op "draagbare diagnostische echografie-apparatuur" (patentnummer: ZL200710124611.7).

Tijdens het proces in eerste aanleg van het octrooi op een "elektronisch, niet-invasief bloeddrukmeetsysteem" (patentnummer: ZL03139708.5) oordeelde de rechter in het voordeel van Mindray, die beschuldigde EDAN van inbreuk op het octrooi. De uitspraak geldt voor alle multi-parameter monitorproducten van EDAN. Volgens het vonnis dient EDAN 15 miljoen RMB aan Mindray te betalen ter compensatie. Wat betreft het proces in eerste aanleg ten aanzien van vertrouwelijkheid van technologie werd EDAN door de rechter verzocht om Mindray 20 miljoen RMB te betalen, waardoor de totale vergoeding opliep tot 35 miljoen RMB. EDAN werd ook gesommeerd alle proceskosten te betalen.

Bij het proces in de tweede aanleg betreffende de zaak over "draagbare diagnostische echografie-apparatuur" (patentnummer: ZL200710124611.7) bevestigde de rechtbank de uitspraak van de oorspronkelijke rechter dat EDAN's draagbare echografiesysteem Dus6vet en andere producten inbreuk maakten op het octrooi van Mindray. EDAN werd gesommeerd om Mindray ter compensatie 1 miljoen RMB te betalen. Daarnaast moet EDAN ook alle proceskosten betalen.

Er is drie jaar verstreken sinds Mindray EDAN in april 2011 heeft aangeklaagd voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Afgezien van een aantal door Mindray ingetrokken procedures heeft het bedrijf alle resterende zaken tegen EDAN tot nu toe gewonnen. In het bijzonder is Mindray's overwinning in de zaak aangaande "draagbare diagnostische echografie-apparatuur"het eerste definitieve vonnis dat is uitgesproken door de rechtbank voor deze reeks rechtszaken tegen EDAN. Het zal een beslissende invloed hebben op de andere drie rechtszaken betreffende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten aangaande drie andere producten.

Wang Jianxin, Chief Operating Officer van Mindray, zei dat de reeks inbreukprocedures tegen EDAN een belangrijke mijlpaal vormen in het streven van Mindray om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen. "Mindray stimuleert innovatie en hecht veel belang aan intellectueel eigendom. We doen ons best om de vruchten van onze inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te waarborgen. Via juridische weg strijden we tegen illegale inbreuken teneinde de orde in de markt voor medische apparatuur te bewaren en ons merk te beschermen,"zei hij.

De compensatie die EDAN werd gesommeerd om aan Mindray betalen, is het hoogste bedrag ooit voor een dergelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in de Chinese industrie voor medische apparatuur. De reeks inbreukprocedures vormt ook een historische rechtzaak en zal vergaande invloed hebben op de gezonde en ordelijke ontwikkeling van de industrie voor medische apparatuur in China.

 

x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.