De juiste partner kiezen voor de reis
Toen Salford Royal NHS Foundation Trust de patiëntbewakingssystemen wilde standaardiseren, werd het ziekenhuis gedreven door het streven om tegen 2020 papierloos te zijn en de veiligheid te vergroten met continue zichtbaarheid van gegevens tijdens de hele behandeling van de patiënt. Hun zoektocht leidde hen naar de oplossingen van Mindray.

Met zijn voortdurende streven om patiënten te voorzien van een veilige, schone en persoonlijke zorg, is het Salford Royal Hospital een van de best presterende trusts van hun land. Het toegewijde personeel van het ziekenhuis, bestaande uit 7000 personen, verleent ziekenhuis-, gemeenschaps-, en primaire en sociale diensten aan de stad Salford en gespecialiseerde diensten aan de stad Manchester en daarbuiten. Het ziekenhuis was het eerste ziekenhuis in het noorden van Engeland dat de beoordeling Outstanding kreeg (de hoogst haalbare beoordeling) van de Care Quality Commission.

Het Salford Royal Hospital heeft ook al meer dan 40 jaar de rol van University Teaching Trust, die een breed scala aan artsen opleidt.

Zicht op het hoofdgebouw van het Salford Royal Hospital vanuit de tuinen

Uitdagingen staan in de weg

  • Voor de vervanging van de 20 jaar oude patiëntenmonitors was een partner nodig die systeembrede, toekomstgerichte oplossingen kon bieden.
  • Het zonder toezicht overbrengen van patiënten van de ene afdeling naar de andere is een vermijdbaar risico.
  • Beperkte zichtbaarheid van patiëntgegevens tussen afdelingen en geen koppeling van patiëntbewakingsgegevens met elektronische dossiers.
  • Door verschillende perifere bewakingstechnologieën waren de kosten van operatiekamers en accessoires hoger dan nodig.

"We wilden alles"

Er werden drie zorgaanbieders gekozen en na een grondig selectieproces werd snel een besluit genomen toen Mindray zijn unieke assortiment aan producten en ondersteuning demonstreerde. Volgens de manager medische hulpmiddelen van het Salford Royal Hospital, Satpal Singh, was het een waardevolle oefening om vast te stellen welke andere opties beschikbaar waren op de markt, in plaats van zich vast te houden aan de status quo.

"Een nieuwe standaardisatie is voor ons van essentieel belang, omdat de behandeling van de patiënt en het verzamelen van die gegevens voor de toekomst naadloos op elkaar aan moesten sluiten", legt hij uit

Van buitenstaander naar winnaar

Salford Royal Hospital startte een inkoopproject voor het hele ziekenhuis en een doorlopend programma over een periode van drie jaar in het hele ziekenhuis. Satpal merkte op dat naleving en waar voor je geld belangrijke overwegingen waren.

"Bij al onze investeringen moesten we rekening houden met het noordwesten en niet alleen met Salford." zei hij. "We zijn een groot academisch ziekenhuis en er zijn bij ons veel co-assistenten die een opleiding volgen, dus we wilden investeren in een capabele leverancier dat zou dit kunnen ondersteunen."

In het begin werd Mindray gezien als een buitenstaander omdat het bedrijf nog niet eerder met het ziekenhuis had samengewerkt, maar "aan het eind van de eerste presentatie", merkte Satpal op, "was men het er al unaniem over eens dat Mindray een sterke leverancier was wat betreft het concept en de mogelijkheden."

Tijdens de evaluatieperiode werden de producten van alle drie de leveranciers in de operatiekamers en op de intensive care en spoedeisende hulp gebruikt. Het grootste deel van de ontvangen positieve feedback betrof de beeldkwaliteit van de Mindray BeneVision N Series, die werd beschreven als 'absoluut fantastisch'.

Eén medewerker zei zelfs: "Dit zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop het ziekenhuis patiënten monitort."

De patiëntmonitors van de Benevision N-serie, het vlaggenschip van de high-end patiëntbewakingsportfolio van Mindray, hebben lovende kritieken gekregen van de besluitvormers.

"Na de klinische evaluaties won Mindray op klinisch, technisch en prijstechnisch gebied, met de hoogste scores in alle categorieën, en werd het bedrijf in januari 2018 via het NHS Supply Chain Framework beloond met de opdracht voor het hele ziekenhuis."

"Veel beter dan wat we hadden"

Consultant-anesthesist Dr. Joe Sebastian was een van de belangrijkste besluitvormers en hij is blij met zowel de producten als de service van Mindray: "de monitoring en compatibiliteit is veel beter dan wat we hadden”, zei hij. "De integratie van verschillende technologieën in één monitor maakt gegevens gemakkelijk zichtbaar en operatiekamers netter."

Dr. Joe Sebastian, consultant-anesthesist bij Salford Royal Hospital

"Er is weinig ruimte in operatiekamers en inductiekamers, maar omdat de Mindray-oplossing een modulair systeem is, heeft dit ons geholpen om kosten te besparen op accessoires en konden we overtollige apparatuur verwijderen", zei hij. "Door de stroomlijning zijn alle oplossingen beschikbaar in één bewakingssysteem, een voordeel voor artsen en uiteindelijk een verbetering van de efficiëntie, de veiligheid en de resultaten voor de patiënt."

"Wat mij aantrok in Mindray was de BeneVision N22", aldus Dr. Joe Sebastian. "Het zag er zoveel beter uit dan de andere producten - vooral op grafisch gebied." Mindray bood de langste garantie van alle leveranciers. Eén van de dingen waar ik me zorgen over maakte was wat er zou gebeuren als de BeneVision N1 mini-monitor zou vallen. Mindray verzekerde me dat de monitor erg robuust is en dat deze in geval van een samenwerking zou worden gerepareerd of vervangen."

De BeneVision N22-patiëntmonitor

De BeneVision N1-patiënttransportmonitor

De BeneVision N22- en N19-patiëntmonitors worden nu geïmplementeerd in de anesthesiekamer en de hoofdoperatiekamers. Met zijn 22 inch-scherm van 1680 x 1050 pixels heeft de BeneVision N22 de perfecte gesplitste lay-out bij staande weergave. Het modulaire ontwerp en de flexibiliteit maken het voor systemen mogelijk te roteren tussen liggend en staand. En de iView-module combineert een ingebouwde pc en patiëntmonitor in hetzelfde apparaat. Het ontwerp biedt een optimale koeling zonder dat een ventilator nodig is.

Met het platinum multi-parameterplatform bewaakt de optionele, volledig geïntegreerde sidestream CO2-module van de BeneVision N1 de ademhalingsstatus van de patiënt. Dit maakt extra modules voor het vervoer van patiënten, met name van geïntubeerde patiënten, overbodig.

De gekozen partner voor de reis

Mindray monitoring is nu volledig operationeel in twintig operatiekamers en het personeel heeft zich gedurende vier weken beziggehouden met de training en inbedrijfstelling van Mindray.

Het ziekenhuis heeft in december 2018 zijn bestelling voor de tweede fase geplaatst voor de ICU, spoedeisende hulp, EAU en het Heart Care Centre. De derde en laatste fase wordt in 2019 besteld voor alle vitale functies en drie belangrijke ECG-bewakingsfuncties. Salford hoopt later dit jaar zijn ambitie te realiseren om de monitoren aan te sluiten op het patiëntregistratiesysteem, zodat het in 2020 papierloos is.

Satpal concludeerde: "Het partnerschap is een succes. Er is niets dat we hebben gevraagd dat niet is afgeleverd. Het is een buitengewoon goede relatie."

Een oplossing met de hoogste score

  • Het overbrengen van patiënten tussen afdelingen neemt minder risico's met zich mee, omdat patiënten continu worden gecontroleerd.
  • Verschillende perifere bewakingstechnologieën zijn verwijderd, waardoor een meer gestroomlijnde OK-omgeving is ontstaan.
  • Standaardisatie zorgt voor kostenbesparingen op het gebied accessoires en helpt bij het harmoniseren van de opleiding van het personeel.
  • Artsen zijn van mening dat de technologie uiteindelijk de efficiëntie, veiligheid en patiëntresultaten zal verbeteren.
  • Toekomstbestendige investering: de zichtbaarheid en verzameling van patiëntgegevens zal aanzienlijk beter worden wanneer Salford alle monitors met hun elektronische registratiesysteem verbindt.
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.