Sinds de oprichting investeert Mindray veel in R&D en streeft het naar een reeks eigen kerntechnologieën. Mindray speelt in tal van sectoren een pioniersrol en geeft een nieuwe impuls aan de algemene innovatie van de gezondheidszorgsector.
Via zijn R&D-centra over de hele wereld luistert Mindray continu naar de wereldwijde klinische behoeften en biedt het scherp inzicht. Als uitgangspunt van de productontwikkelingscyclus doet het R&D-centrum geavanceerd onderzoek naar medische technologieën en brengt het baanbrekende concepten tot leven als werkende prototypen.
Om de effectiviteit van de nieuwe technologie grondig te testen, werkt Mindray actief samen met eerstklas ziekenhuizen over de hele wereld om klinische studies uit te voeren.
    X