Mindray Privacykennisgeving

Mindray General Privacy Policy (EN)

Ingangsdatum van deze privacykennisgeving

22 augustus 2014

 

Inleiding

Deze privacykennisgeving is van toepassing op de persoonlijke gegevens van consumenten die verzameld of gebruikt worden door Mindray, alle filialen of dochterondernemingen (Mindray) . Mindray waardeert de belangstelling die u in ons bedrijf, onze producten en onze diensten heeft getoond, door een bezoek te brengen aan onze websites,  www.mindray.com of verwante communicatiekanalen, inclusief, maar niet beperkt tot, onze pagina's op sociale media en/of kanalen en blogs (gezamenlijk "Mindray-pagina's"). Deze privacykennisgeving is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die Mindray verzamelt wanneer u contact heeft met Mindray, zoals wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u van producten of diensten gebruikmaakt die Mindray u aanbiedt, wanneer u tot aanschaf van producten of diensten van Mindray overgaat, wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, wanneer u contact opneemt met de klantenservice, enz.

 

Dit behelst, zonder beperking, alle vormen van persoonlijke gegevens die wij van u via internet of anderzijds verzamelen. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via bepaalde Mindray-pagina's betreft echter specifieke informatie (zoals medische gegevens), waarvoor een ietwat afwijkende privacykennisgeving nodig is. Waar en wanneer dat van toepassing is, zal Mindray het duidelijk maken dat de betreffende privacykennisgeving verschilt van de algemene privacykennisgeving.

Waar vragen wij u uw persoonlijke gegevens met ons te delen

Wij vragen u uw persoonlijke gegevens met ons te delen voor doeleinden inclusief, maar niet beperkt tot:

 • de aankoop van Mindray-producten via internet;
 • het activeren of registreren van bepaalde producten of het verbeteren/uitbreiden van de functionaliteit;
 • het ontvangen van informatie over producten en diensten van Mindray;
 • het deelnemen aan internetforums van Mindray, waaronder onze kanalen voor sociale media/pagina's en blogs;
 • het opslaan van uw voorkeuren voor toekomstige interacties met en berichtgevingen van Mindray;
 • uw hulp om producten, diensten en campagnes te ontwikkelen waarin u centraal staat, om de klantenservice te optimaliseren en voortdurend onze websites te verbeteren;
 • uw hulp om onze producten en dienste te verbeteren, en om Mindray u op de hoogte te houden over, of u te betrekken in het testen van nieuwe producten en diensten;
 • het oplossen van problemen met het product of andere problemen die consumenten ondervinden;
 • het ontvangen van berichten die op u zijn afgestemd, speciale aanbiedingen en advertenties die relevant zijn voor uw persoonlijke belangstelling, gebaseerd op de informatie die u met ons gedeeld heeft en op de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken verzameld hebben die betrekking hebben op de manier waarop u de websites/sociale media/blogs van Mindray gebruikt. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, klik hier

 

Doorgaans verwerken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden die we met u gecommuniceerd hebben. Als we de gegevens gebruiken voor ander (nauw verwante) doeleinden, dan zullen wij extra maatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging treffen als dat wettelijk verplicht is.

Persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen

Wanneer u contact heeft met Mindray, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op My Mindray, een product aanschaft, of contact met Mindray heeft via onze Mindray-pagina's (bijv. "Vind ons leuk op Facebook"), dan kunnen om bepaalde gegevens vragen of ontvangen, zoals:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw profiel op sociale media;
 • uw geslacht;
 • uw leeftijd;
 • informatie over de producten die u heeft aangeschaft;
 • uw gebruik van en activiteiten op Mindray-pagina's;
 • uw interesses; en
 • andere informatie die betrekking heeft op de manier waarop u internet gebruikt.

 

Afhankelijk van de keuzes die u gemaakt heeft ten aanzien van uw instellingen op diverse sites voor sociale media, en uw instellingen op onze Mindray-pagina's, kunnen tevens bepaalde persoonlijke gegevens met Mindray worden gedeeld over uw activiteiten op internet en uw profielen op sociale media (bijv. interesses, Burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen die u geplaatst heeft, enz.

 

Daarnaast kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • uw IP-adres;
 • uw cookie-ID;
 • uw webbrowser;
 • uw locatie;
 • de webpagina's die u op onze websites bezoekt;
 • de advertenties die u bekeken heeft of waarop u heeft doorgeklikt;
 • enz.

 

Verschillende manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren delen met Mindray, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • het registreren als een lid van My Mindray;
 • het registreren van een aankoop;
 • uw correspondentie met Mindray. Deze kan product- of service-gerelateerd zijn, en kan de inhoud van uw vragen aan ons bevatten, of de verzoeken die u ons gedaan heeft;
 • de correspondentie per e-mail of schriftelijk met een van de medewerkers van onze klantenservice;
 • het bestellen van een product;
 • uw deelname aan een promotie, game of competitie;
 • Deelname aan een activiteit op sociale media die gerelateerd is aan een promotie van Mindray ( bijvoorbeeld door te klikken op "like" of "share" (Vind ik leuk of Delen));
 • uw verzoek om berichten op uw mobiele telefoon/apparaat/toestel te ontvangen;
 • uw aanmelding voor de nieuwsbrief van Mindray;
 • een volledig ingevulde antwoordkaart die u ons toestuurt, waarop ook uw product van Mindray vermeld staat;
 • het vrijwillig deelnemen aan het testen van producten of aan onderzoeken/vragenlijsten;
 • het inloggen op sociale media (met behulp van uw inloggegevens voor Facebook of LinkedIn om bijvoorbeeld bij ons een account aan te maken of in te loggen);
 • wanneer u producten en/of apps gebruikt die in verbinding staan met Mindray, u de vraag kunt krijgen of u gegevens met Mindray wilt delen (bijv. het delen van uw gebruiksgegevens of de gegevens van uw locatie);
 • Cookiesdie op uw computer of mobiele apparaat/toestel geplaatst worden wanneer u onze websites bezoekt;
 • Monitoren van sociale media: Mindray kan op internet zoeken naar relevante en openbaar beschikbare content en deze gebruiken om zijn producten of diensten te verbeteren, problemen op te lossen die consumenten ondervinden of om gerichte marketing te doen.

 

Mindray kan ook uw persoonlijke gegevens verzamelen als u klant bent van een partner van Mindray. Wij kunnen ook de beschikking over persoonlijke gegevens krijgen wanneer we een ander bedrijf overnemen bij wie u klant bent. Als u niet wilt dat Mindray uw persoonlijke gegevens gebruikt die niet door u persoonlijk verstrekt zijn, dan kunt u dat ons te allen tijde laten weten door contact met ons op te nemen via privacy@mindray.com.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw gegevens conform de toepasselijke wetgeving delen met dienstverleners, zakenpartners en andere partijen.

 

Mindray kan u bijvoorbeeld een product verkopen of u een dienst aanbieden waarbij ook een ander bedrijf betrokken is (Zakenpartner). Wij laten u weten wanneer een dergelijke relatie bestaat en wie deze bedrijven zijn voordat wij uw gegevens gebruiken voor dergelijke, gezamenlijke inspanningen.

 

Als wij wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te vragen, of anderzijds van mening zijn dat uw toestemming gezien de omstandigheden gepast is, dan zullen wij uw persoonlijke gegevens pas verwerken nadat wij uw toestemming ontvangen hebben.

 

De overeenkomsten met deze Zakenpartners beperken de doelstellingen waarvoor uw persoonlijke gegevens gebruikt en openbaar gemaakt worden, en vereisen dat uw persoonlijke gegevens voldoende beschermd worden.

 

Mindray maakt persoonlijke gegevens alleen openbaar conform deze privacykennisgeving en/of wanneer dat wettelijk verplicht is.

 

Van tijd tot tijd kan Mindray een bedrijf een bedrijfsonderdeel aan een ander bedrijf verkopen. Een dergelijke overdracht van eigendom kan de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan het kopende bedrijf impliceren die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het bedrijf/bedrijfsonderdeel dat verkocht wordt.

Uw rechten

Nadat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt heeft, heeft u redelijke toegang tot deze gegevens om ze te kunnen actualiseren of, als dat wettelijk mogelijk is, te verwijderen. Voor My Mindray kunt u dit doen door in te loggen op uw account en naar uw "personal settings" (persoonlijke instellingen) te gaan, waar u ook uw voorkeuren kunt wijzigen voor de manier waarop Mindray met uw communiceert. U kunt ons ook verzoeken om deze instellingen ten aanzien van uw persoonlijke gegevens te wijzigen via  privacy@mindray.com

 

U ontvangt ook van ons een mogelijk om u uit te schrijven (opt-out) wanneer dat noodzakelijk is en wij zullen daartoe alle plaatselijke voorschriften naleven.

 

We stimuleren u om uw persoonlijke instellingen en persoonlijke gegevens volledig en actueel te houden.

Uw keuzes

We willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn om tegelijkertijd uw keuzes te respecteren over hoe wij uw persoonlijke gegeven gebruiken.

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen vanuit uw land worden doorgestuurd naar andere bedrijven van Mindray, op verschillende locaties ter wereld, die met u in contact kunnen treden over producten, diensten of speciale aanbiedingen van Mindray waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Als de lokale wetgeving dat verplicht, dan zullen wij eerst om uw toestemming vragen voordat wij uw gegevens naar internationale locaties doorsturen.

 

Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie toesturen, dan kunt u ons dat laten weten door het betreffende vakje op het registratieformulier of de antwoordkaart aan te vinken, of door "opt-out" te selecteren in e-mails die u van ons ontvangt.

 

Waar dat wettelijk verplicht is, zullen wij uw vragen u uitdrukkelijk aan te melden ("opt-in") of uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen u bijvoorbeeld, als dat wettelijk verplicht is, alleen nieuwsbrieven toesturen als u zich daarvoor heeft aangemeld. Op vergelijkbare wijze zullen wij u, als dat wettelijk verplicht is, vragen om u aan te melden ("opt-in") voordat wij geavanceerde technieken gebruiken om u beter te leren kennen.

 

Omdat Mindray duizenden producten in honderden landen verkoopt, kan het zijn dat ons al eerder uw persoonlijke gegevens verstrekt heeft via onze antwoordkaarten, onze callcenters of op een andere manier. Uw besluit om nu niet te registreren, heeft geen invloed op de persoonlijke gegevens die u Mindray reeds verstrekt heeft. Natuurlijk heeft u altijd de mogelijkheid om u af te melden van gerichte correspondentie van Mindray of om de gegevens van uw persoonlijke profiel te wijzigen.

De instelling "Niet traceren"

Mindray neemt privacy en veiligheid heel serieus, en streeft ernaar om gebruikers van onze websites in alle aspecten boven het belang van onze bedrijfsvoering te stellen. Mindray maakt gebruik van cookies zodat u het meeste profijt van de Mindray-pagina's krijgt.

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat Mindray momenteel geen gebruikmaakt van een technische oplossing waarmee wij kunnen reageren op de instelling in uw browser ten aanzien van 'Do Not Track' (Niet traceren). Om uw cookie-voorkeuren te beheren, kunt u de cookie-instellingen in uw browser echter te allen tijde aanpassen. U kunt alle of bepaalde cookies accepteren. Als u in uw browser al onze cookies uitschakelt, dan kunt u merken dat bepaalde delen van onze website(s) niet of niet volledig functioneren. Zo kunt u bijvoorbeeld problemen ondervinden bij het inloggen of het doen van aankopen via internet.

In het volgende overzicht kunt u meer informatie vinden over hoe u uw cookie-instellingen voor uw browser kunt wijzigen:


https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

Op de Mindray-pagina's worden ook Flash-cookies gebruikt. Flash-cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw Flash Player. Afhankelijk van de versie van Internet Explorer (of andere browser) en de mediaplayer die u gebruikt, kunt u de instellingen voor Flash-cookies via uw browser regelen. U kunt de instellingen voor Flash-cookies wijzigen via de Adobe-website.U dient zich ervan bewust te zijn dat het beperkt gebruiken van Flash-cookies van invloed kan zijn op de functies die u kunt gebruiken.

Sociale media

Wanneer u deelneemt aan verschillende mediaforums, zoals Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram enz., moet u vertrouwd en bekend zijn met de functies die dergelijke sites u aanbieden om keuzes te maken over hoe u de persoonlijke gegevens in uw profiel(en) op sociale media deelt.

 

Afhankelijk van de keuzes die u gemaakt heeft ten aanzien van uw instellingen op diverse sites voor sociale media (en/of in combinatie met uw instellingen op de Mindray-pagina's), kunnen tevens bepaalde persoonlijke gegevens met Mindray worden gedeeld over uw activiteiten op internet en uw profielen op sociale media (bijv. interesses, Burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen die u geplaatst heeft, enz.

Links naar andere websites

Wanneer u onze website(s) bezoekt, kunt u ter informatie en voor uw gemak links naar andere websites tegenkomen. Deze websites kunnen onafhankelijk van Mindray opereren, waarvoor andere privacykennisgevingen, verklaringen of beleidsbepalingen van toepassing kunnen zijn. We raden u ten zeerste aan om deze te lezen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens in relatie tot deze websites verwerkt kunnen worden of het gebruik van privacytoepassingen van dergelijke websites, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van websites die niet onder het beheer van Mindray staan.

Cloud

Mindray kan uw persoonlijke gegevens in de cloud opslaan. Dit impliceert dat uw persoonlijke gegevens namens Mindray verwerkt kunnen worden door een leverancier van cloud-diensten en op verschillende locaties ter wereld kunnen worden opgeslagen. Mindray maakt gebruik van organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om vergelijkbare, maar op geen enkele wijze minder beperkende, eisen aan onze leveranciers van cloud-diensten op te leggen, inclusief de eis dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de hierboven beschreven doelstellingen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen en nemen onze verantwoordelijkheid serieus om de persoonlijke gegevens die u Mindray toevertrouwt, te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang. Mindray maakt gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen en organisatorische procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Zo beschikken wij over toegangsmaatregelen, maken we gebruik van firewalls, beveiligde servers en versleutelen we bepaalde gegevens, zoals financiële gegevens en andere, gevoelige gegevens.

Speciale informatie voor ouders/voogden

Hoewel de websites van Mindray zich in het algemeen niet richten op kinderen tot 16 jaar, hanteert Mindray het beleid om zich aan de wet te houden wanneer toestemming van ouders/voogden vereist is voordat we persoonlijke gegevens over kinderen verzamelen, gebruiken of vrijgeven.

 

Mindray raadt ten zeerste aan dat ouders/voogden een actieve rol spelen in het toezicht op de activiteiten die hun kinderen op internet uitvoeren. Als u van mening bent dat wij gegevens verzameld hebben van een persoon die jonger is dan 16 jaar, neemt u dan contact met ons op via  privacy@mindray.com

Privacybeleid voor mobiel gebruik

Informatie die wij viauw mobiele toestel verzamelen

 • Persoonlijk identificeerbare informatie (bijv. naam en e-mailadres) die wij verzamelen, bestaat alleen uit wat u met ons deelt. Bepaalde producten kunnen bijvoorbeeld om dit soort gegevens vragen zodat wij op uw verzoek telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen. U kiest wat, hoe en wanneer u wilt delen.
 • Als u producten gebruikt waarvoor locatiegegevens staan ingeschakeld, dan kunt u ons locatiegegevens toesturen. Mindray bewaart of gebruikt deze informatie niet voor andere doeleinden dan voor de dienst waarom u gevraagd heeft. Een product voor een mobiel apparaat of toestel kan bijvoorbeeld GPS-gegevens gebruiken om voor u het dichtstbijzijnde restaurant te vinden waarom u gevraagd heeft. Functies waarvoor de locatiegegevens aan staan, zijn ingeschakeld en u heeft controle over uw deelname en kunt deze services te allen tijde uitschakelen.
 • Applicaties op mobiele apparatuur die van internet gebruikmaken, kunnen cookies of web-beacons en andere methoden gebruiken om uw ervaringen tijdens het browsen aan te passen. Lees voor meer informatie het privacybeleid op de website van Mindray.Applicaties op mobiele apparatuur die van internet gebruikmaken, kunnen cookies of web-beacons en andere methoden gebruiken om uw ervaringen tijdens het browsen aan te passen. Lees voor meer informatie het privacybeleid op de website van Mindray.
 • Sommige applicaties op mobiele apparatuur maken gebruik van Google Analytics (of een vergelijkbaar programma) om ons te helpen onze klanten beter van dienst te zijn via verbeterde producten, diensten en wijzigingen aan de applicaties op mobiele apparatuur. Deze verzamelde informatie geeft niet uw identiteit prijs aan Mindray. Deze informatie laat ons echter op anonieme wijze weten welke services en functies u het meeste gebruikt binnen de toepassing, en geeft ons inzicht in het type apparaat, de functies die het heeft, het land en de taal waarin gedownload wordt.
 • Het gebruik van services van externe partijen, zoals sites voor sociale media (bijv. Facebook & Twitter) valt onder de privacytoepassingen van dergelijke services. Mindray slaat geen inloggegeven of andere, persoonlijk identificeerbare informatie op voor deze services, hoewel informatie over de sessie of cookies wel kan worden opgeslagen.

Hoe wij verzamelde informatie van mobiele apparatuur gebruiken

 • Wij gebruiken de informatie om uw gebruik van de toepassing persoonlijker te maken om uw algehele bevindingen te verbeteren, zoals voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en functies. We gebruiken de informatie ook om klantenservice te verlenen, en wanneer dat van toepassing is, om uw account te registreren en te beheren. Daarnaast kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om contact met u op te nemen over updates aan onze service.
 • De informatie die u ons verstrekt heeft, kan worden gebruikt om de service(s) te leveren of om de transactie(s) uit te voeren die u aangevraagd of geautoriseerd heeft. Als u bijvoorbeeld een aankoop autoriseert via een eCommerce-toepassing op uw mobiele apparaat, dan gebruiken wij de verstrekte informatie om uw aankoop en onze factuur aan u te versturen.

Delen van informatie op uw mobiele apparaat

 • Mindray deelt verzamelde informatie niet met derden, met de volgende uitzonderingen:
 • Mindray kan bepaalde persoonlijke gegevens aan externe partners verstrekken die diensten leveren die cruciaal zijn voor de bevindingen van het gebruik van uw mobiele apparaat.
 • De netwerkprovider voor uw mobiele apparaat heeft mogelijk toegang tot alle verzoeken die via het netwerk worden verstuurd. Raadpleeg voor meer informatie hierover het privacybeleid van uw netwerkprovider.
 • Bepaalde producten en diensten voor mobiele apparaten en fabrikanten bieden u de mogelijkheid om met anderen te communiceren en uw informatie te delen. U wilt bijvoorbeeld vanuit een Mindray-toepassing op uw mobiele apparaat een Tweet versturen of iets op uw Facebook-pagina plaatsen. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de fabrikant van uw mobiele apparaat, het privacybeleid van de fabrikant van het product of het privacybeleid van de applicatieontwikkelaar.

Wijzigingen aan deze privacykennisgeving

De diensten die Mindray levert, zin altijd aan wijzigingen onderhevig en de vorm en de aard van de diensten die Mindray levert kunnen van tijd tot tijd wijzigen zonder dat u daarvan vooraf in kennis wordt gesteld. Om deze reden behouden wij ons het recht om deze privacykennisgeving periodiek te herzien, waarvan wij eventuele wijzigingen op onze websites zullen plaatsen.

 

We zullen een duidelijk bericht op de pagina van onze privacykennisgeving plaatsen om u te informeren over significante wijzigingen aan deze privacykennisgeving, waarbij bovenaan in de kennisgeving vermeld wordt wanneer deze kennisgeving voor het laatst is bijgewerkt. We stimuleren u om regelmatig te controleren of de inhoud gewijzigd is en de wijziging(en) te lezen.

 

De nieuwe privacykennisgeving gaat in op het moment dat deze op de website geplaatst is. Als u niet akkoord gaat met de gereviseerde kennisgeving, dan kunt u overwegen om uw voorkeursinstellingen te wijzigen of te stoppen met het gebruik van de Mindray-pagina's. Door na het plaatsen van een vernieuwde kennisgeving gebruik te blijven maken van onze diensten, gaat u met de inhoud akkoord en stemt u ermee in zich te houden aan de inhoud ervan.

Hoe kunt u met ons contact opnemen

Neem contact met ons o via privacy@mindray.com. Houdt u er rekening mee dat dit e-mailadres uitsluitend bedoeld is voor vragen en/of opmerkingen die aan deze privacykennisgeving gerelateerd zijn.

Algemene vragen die bedoeld zijn voor de klantenservice zullen niet via dit e-mailadres in behandeling worden genomen. Als uw vraag niet gerelateerd is aan privacy, stel uw vraag dan hier via onze contactpagina.

https://www.mindray.com/

×
x

Open Wechat en scan de QR-code. Blijf op de hoogte van Mindray.