BS-380

· 比色分析恒速300T/H,最大恒速450T/H(选配ISE)
· 可同时检测58个比色项目,3个电解质项目
· 75个样本位,60个冷藏试剂位


· 固体直热,八阶清洗                                                                                            · 2μl最小加样量,反应液总体积低至150μl


我感兴趣